Stadspartij wil af van weesauto’s

Door 2 juli 2010Nieuws

Voorbeeld van een weesauto

In de stad Groningen staan een aantal zogenaamde zwerfauto’s of nog mooier “weesauto’s. De kwantiteit is mij niet bekend, vaak de kwaliteit van het voertuig wel. Het is een bron van ergernis voor bewoners van de stad. Het gaat hier vaak om oude auto’s, die een hele lange tijd op dezelfde plek worden geparkeerd. Ze blokkeren een gewilde parkeerplaats en gras en onkruid tiert welig rondom de auto. Een niet zo fraai gezicht.

Vanmorgen, dinsdag 29 juni 2010, werd ik door wijkbewoners van Kostverloren geattendeerd op een oude “zwerfauto” in de R.van Rijnstraat, ter hoogte van nr. 218. Deze stond er volgens hun waarnemingen al minimaal zes weken. Dit komt in onze stad regelmatig voor.


httpv://www.youtube.com/watch?v=v4nCDykhap0
Beelden: RTVNoord

Meerdere bewoners uit de straat hadden allerlei instanties benaderd, waaronder de wijkagent, politie, meldpunt overlast, maar de auto bleef maar staan. Het gras groeide er “prachtig” hoog omheen en er werd een parkeerplaats bezet, maar de instanties(lees o.a. politie) deden helemaal niets met de diverse klachten uit de buurt.

Het is wel zo, dat men pas tot wegslepen kan overgaan als:

1)  De wegenbelasting niet is betaald.

2)  De boetes de dagwaarde van de auto overstijgen.

Dit zou impliceren, dat iemand zijn auto, mits hij zijn wegenbelasting betaalt, kan laten “dichtgroeien?

Mijn verbazing werd echter wel heel groot toen ik binnen een paar seconden op de site van de RWD er achter kwam dat deze auto als gestolen te boek stond en inmiddels 6 weken op één plek kon staan, ook na diverse opmerkingen van wijkbewoners.

Klaarblijkelijk komt de politie van Groningen niet op het idee, na misschien de 8ste bon achter de ruitenwissers geplakt te hebben, eens wat gegevens op te zoeken, zoals ondergetekende wel heeft gedaan. Het ziet er na uit dat de Groninger Politie een grotere prioriteit verleend aan het schrijven van
parkeerbonnen, dan even wat gegevens op te vragen over een auto. Men had nota bene, ook al via meerdere bewoners, die overigens nu het gevoel hebben totaal niet serieus te worden genomen, vele klachten gehad!

De Stadspartij heeft dan ook de volgende vragen:

  1. Kan het college niet meer middelen inzetten om zwerfauto’s of weesauto’s sneller te verwijderen? Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft het college cijfers, hoeveel zwerfauto’s er per jaar in Groningen staan of worden weggesleept?
  3. Vindt het college de gang van zaken, geschetst in bovenstaand voorbeeld een normale gang van zaken? (Dus maar parkeerbonnen uitschrijven en niet eens te gaan uitzoeken waarom er inmiddels al zoveel bonnen zijn uitgeschreven en niet eens naar het verleden van de auto te kijken? In dit geval ging het ook nog eens om een gestolen auto).
  4. Vindt het college het normaal, als buurtbewoners klagen over een zwerfauto bij diverse instanties, hierna vervolgens geen serieuze stappen worden genomen? (Deze buurtbewoners hebben het vertrouwen in de politie verloren).
  5. Vindt u niet dat in deze zaak de politie in gebreke is gebleven en de bewoners in de R.van Rijnstraat niet op de juiste manier zijn behandeld? (Na mijn gesprek en melding aan de voorlichtster van politie, mevrouw Sanders, die mij overigens erg onprettig te woord stond(zelfs de hoorn op de haak gooide), was de auto binnen een uur weggesleept, nadat ik haar had gemeld dat ik binnen 10 seconden er achter was gekomen dat de auto als gestolen te boek stond)
  6. Gaat de politie nu ook anders optreden in dit soort zaken en signalen uit de wijk echt serieus nemen?

Namens de Stadspartij,

Jacob Bolhuis.

Leave a Reply