68 miljoen voor Forum: een dans om de compensatiemiljoenen

Door 9 oktober 2015Nieuws

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts hield afgelopen woensdag het volgende betoog over de deal van 68 miljoen voor het Groninger Forum, die het college sloot met de NAM.
“Wellicht klinkt het u als een onwelkom mantra in uw oren maar wij hechten er aan nogmaals duidelijk te stellen dat het aardbevingsbestendig bouwen van het Forum in onze ogen nooit had hoeven plaatsvinden, het gebouw is overbodig behalve als je als hobby hebt geld over de balk te smijten.

Natuurlijk is dit een minderheidsstandpunt, hier in het stadhuis althans, buiten dit huis komen we slechts sporadisch iemand tegen die zonder voorbehoud de handen op elkaar weet te krijgen voor het Groninger Forum.

Waarom moeten we dit voor de zoveelste keer weer naar voren brengen, ik hoor het u denken…..

Dat komt omdat de Stadspartij nadrukkelijk wil stellen dat onze weerzin tegen het Forum niet bepalend is voor het standpunt dat wij innemen over het aarbevingsbestendig bouwen van het Forum. Ik zal dat, naar ik hoop, helder uiteenzetten:

Hoe zijn wij in deze ellende terechtgekomen? Ik heb het niet over het Forum maar over de aardbevingen. De gevaren van de gaswinning waren al veel langer bekend maar door hebzucht gedreven werden ze gebagatelliseerd of weggehoond met de bekende gevolgen, onze regio heeft een letterlijk diepgaand probleem. Nog steeds moeten we opboksen tegen het  vooroordeel dat het allemaal wel meevalt en dat we overdrijven. Wij weten echter beter of we zouden beter moeten weten.

Stad en Ommeland zitten in hetzelfde schuitje en daarbij past slechts onderlinge solidariteit.

Wat zich echter voor onze ogen afspeelt is een dans om de compensatiemiljoenen waarbij de sterksten zich naar voren weten te dringen. In aard en wezen is dit dezelfde mentaliteit die geleid heeft tot de aarbevingsproblematiek, pakken wat je pakken kunt. Wij zouden beter moeten weten inderdaad. Ga het maar uitleggen aan iemand wiens huis niet langer een veilig thuis is en die iedere dag in angst leeft dat er iets erg gebeurt terwijl er in Groningen Stad een gebouw nog niet eens staat en nu al 68 miljoen krijgt toegeschoven om het in de toekomst veilig te krijgen. Dat is de wereld op zijn kop, dat willen wij niet voor onze rekening nemen. Je lost eerst bestaande problemen op en dan de toekomstige.

Stel je hebt honger. je hebt de keuze tussen het kopen van een brood of een nieuw servies. Wat doe je dan? Je koopt natuurlijk een brood want aan een servies heb je alleen maar wat als er iets op kan liggen!
Het zou deze gemeenteraad sieren als ze deze 68 miljoen terugstuurt met de boodschap er eerst maar eens bestaande problemen mee op te lossen en daarna weer met ons in gesprek te gaan.”