“Tram; Fata Morgana of luchtbel?

Door 17 februari 2010Nieuws

Veertienhonderdennegenendertig bezoekers op mijn weblog over de “onverwachte steun vanuit de kiezers van de PvdA”! Stijgende lijn zet door.
Dit was mijn bijdrage aan het debat over de Tram vanavond. Het was een extra commissievergadering van Ruimte en Verkeer en Wonen en Beheer. We hadden een mooi debat, voor het laatst voorgezeten door onze onvolprezen voorzitter Huub van der Heijdt.
 
Voorzitter,
Vandaag als inleiding eens geen wijsheid uit het Oude Testament maar een van de Amerikaanse Senator Fulbright:“Berusten in een besluit van een uitvoerende macht over grote politieke beslissingen vloeit voort uit het geloof dat de regering over een bijzonder inzicht beschikt bij het vaststellen van beleid. Maar grote politieke beslissingen draaien niet enkel om beschikbare feiten maar om een oordeel”.Het citaat werd door Barbara Tuchman in haar “De Mars der Dwaasheid”gebruikt. De mars der dwaasheid van dit College is begonnen met een emotionele keuze voor een vervoersmiddel. Daar is vervolgens consequent naartoe geredeneerd.De keuze voor de regiotram in de Groningse binnenstad en door de stadswijken is niet rationeel, de keus is op emotionele gronden gedaan. Een grote tram is “sexy, past bij mensen met attachékoffers en dames in mantelpakjes, het is groot, nieuw en grootsteeds,De werkelijkheidszin leed daaronder.Een perverse financieringsclausule die de stad ertoe moet pressen om nu, decennia vóór de mogelijke keuze en aanleg van regiotrams al met zon regiotram te beginnen heeft een aantal mensen totaal verblind. Waar zijn zij blind voor? Voor ‘het onoplosbare probleem van een regiotram. Die kan niet, nooit, never op bestaand spoor rijden. Daarvoor is de trein te licht en het spoor te slap. Daar kan met honderden miljoenen aan overheidsgeld, geld dat er niet is, nog wel iets aan gedaan worden. Ernstiger is dit: De verschillende snelheden en de verschillende concessies zijn een onoverkomelijke hindernis.De regiotram zal dus nooit volgens plan gaan rijden, waarom licht het College ons daar niet beter over voor?Omdat ze een tram wil, en daarvoor moet gezond verstand wijken.Om een tram te kunnen propageren gaat het College in de brief over het busknopenmodel uit van een positieve beslissing over de aanleg van de spoorllijn Groningen-Heerenveen. Maar daarvan is lang geen sprake.Wat ontbreekt er verder? Er zijn geen transparante modellen over groei van reizigersverkeer. Argumenten als X-factor en Latente Vraag zijn boterzacht! De onderbouwing is onevenwichtig, het houdt geen rekening met het Brede DoelUitkeringbeleid van het Rijk, maar Groningen is geen autonome regio!Wat geschreven werd over de toename van exploitatiekosten is nattevingerwerk. Zo kan een investering van 380 miljoen niet worden onderbouwd!De uitgetrokken bedragen voor milieumaatregelen zijn te laag. De financieringslast is onduidelijk, en dat terwijl Meerstad een onzeker beeld geeft…De inpassing van de tram s nergens ideaal, niet in het Stationsgebied, daar is de aanleg “zeer problematisch”. Niet op het Zuiderdiep, niet in de Kreupelstraat waar de halte moeilijk te realiseren zal zijn, niet op de Zonnelaan en Eikenlaan. Het oversteken van de Maagdenbrug is een probleem op zich.
We zullen het hele Noorderstationsgebied moeten herinrichten. Daar is nog geen geld voor…De tramlijn 1 zal, daar wezen de bewoners van de Oosterstraat me op, vanwege de lange vacanties op Zernike maar 32 van de 52 weken per jaar en alleen in de spits optimaal worden gebruikt. Voor lijn 2 zijn er diverse alternatieven beschikbaar.De denkfout die aan de bron van de keuze ligt is overduidelijk. Òf je gaat snel naar Zernike en Hoofdstation òf je ontsluit de binnenstad. Beiden kan niet! Wie kiest voor snelheid wil ik op de treinvariant van de Stadspartij, een spoorlijn achter Selwerderhof, wijzen.De voorgestelde tram is ongeschikt voor ouderen, er zijn domweg te weinig haltes Auto en taxiverkeer zullen ernstig worden gehinderd. Er komen voor het eerst fietsvrije straten in de stad. Valt dat te handhaven? Realiseert het College zich wel hoe gevaarlijk een drukke binnenstad met onstuimige fietsers, recreërende voetgangers en snelle trams gaat worden? Op de plotselinge mededeling dat de Oosterstraat nu opeens wèl enkel spoor krijgt vertrouw ik niet, die is àl te plotseling en in het oog van de verkiezingen gedaan. Bewijsbaar onwaar is wat Wethouder Dekker in de Immanuelkerk over busverbindingen zei. Die zullen wel degelijk, door andere routes en vaker overstappen, achteruitgaan.Het College sticht verwarring door het ingaan op de Koppelingsvariant” van de BOB en de bedenker daarvan, de heer John Veldman uit Beijum te brengen als een positief resultaat van inspraak. De Bijumers willen liever hun bussen houden, de genoemde variant is bedoeld als een alternatief om “erger te voorkomen”.En met “erger voorkomen” wil ik afsluiten. Dit College is bereid om onvoldragen plannen met veel fanfare en duur drukwerk onder de aandacht te brengen. Prachtige plaatjes in kostbare kleurendruk moeten de stad verblinden maar over de realiteiten zwijgt het College. De rekening voor dit project is zo speculatief dat het vergelijkbaar is met het optellen op de achterkant van een bierviltje.
De Groningers zullen op drie maart de rekening vereffenen.
De Stadspartij, Voorzitter, is tegen deze tramaanleg.
Tijdens de vergadering kreeg ik zowaar applaus van de tribune! Nu maar hopen dat de kiezers op drie maart op die partijen stemmen die tegen de Regiotram in de stad zijn! Robert

Leave a Reply