Advocaat bestudeert stuk van Klokkenluider

Door 1 maart 2010Nieuws

Het lijkt er op dat deskundigen binnen Gemeente, trambureau of misschien de Provincie Groningen ontevreden waren over de lichtvaardige wijze waarop  de Stad en de Gemeenteraad zijn voorgelicht over de tramaanleg. Volgens de ervaren ambtelijke deskundigen bij ROEZ wordt de aanleg duurder omdat veel kosten buiten beschouwing zijn gelaten. De bouw zal langer duren dan aan de Raad is verteld en de aanleg zal bij Noorderstation en Hoofdstation veel problemen veroorzaken. Voor de aanpassingen bij het Noorderstation is nog geen geld uitgetrokken. Volgens het advies van de ambtenaren is er voor de kostbare aanpassingen bij het Noorderstation geen geld beschikbaar. Dat betekent dat aanleg en exploitatie van de regiotram in Groningen veel duurder wordt dan het College heeft laten weten.

Fractievoorzitter Robert Prummel heeft ook contact met de Groningse rechtsgeleerde Prof. Elzinga opgenomen. Prof. Mr. Dr. Elzinga is, een kenner van het Gemeenterecht en de architect van het dualisme dat de  raadsleden een grotere eigen verantwoordelijkheid geeft.

Een raadslid kan niet werkeloos toezien wanneer de Gemeenteraad en de burgers over een project van honderden miljoenen verkeerd zijn voorgelicht, en dat nota bene vlak voor de raadsverkiezingen. Dan moet de waarheid aan het licht worden gebracht.

De toestand lijkt nu sterk op die in Amsterdan vóórdat het rampzalige besluit over de Noord-Zuidlijn viel. Ook daar werden Gemeenteraad en kiezers misleid.

Wanneer de Groningers over de tramplannen, niet voor niets inzet van de verkiezingen, stemmen, dan moeten ze weten wat het plan kost en ze moeten eerlijk en volledig over de nadelen van de regiotramplannen worden ingelicht. Dat is onze democratische plicht.

Leave a Reply