Agenda

Door 15 februari 2010Nieuws

 
Mededelingen en W.V.T.T.K.
 
L.T.A.
 
Verplaatsing Sint Joris
Weesauto’s
Smileys in 30 km zones (Initiatiefvoorstel)
Burgerinitiatief terug in raad (Initiatiefvoorstel)
Duur zitting commissarissen Woningbouwverenigingen
Koningsweg
Bestemming oude postkantoor Munnekeholm
Openbaarheid aan- en verkopen panden college.
Gediffentieerd tarief parkeerpasjes.
Steunpunt bewoners en bouwplannen
 
P.E.T. (Post, email en telefoon)
 
Rondvraag en volgende vergadering.

Leave a Reply