Algemeen Belang Ten Boer fuseert met de Stadspartij Groningen

Door 11 december 2017 Nieuws
Door deze fusie ontstaat er een lokale partij die kan steunen op het stedelijke en het landelijke gebied en beide straks goed kan vertegenwoordigen.
Bij de herindeling in 2019 wordt het grondgebied van de Stad bijna verdubbeld en komt er een groot landelijk gebied bij met vele kleine dorpen. Ook die dorpen moeten straks in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente gehoord worden.
De aandachtspunten zijn daar soms heel verschillend met die van een grote stad.
Beide partijen werken al een lange tijd samen en hebben daardoor steeds meer inzicht gekregen in de specifieke zaken die in elkaars gebied spelen.
Voorzitter René Stayen van Algemeen Belang benadrukt hierbij vooral de problemen veroorzaakt door de gaswinning die in Ten Boer een veel grotere impact hebben dan in de stad. Ook het behoud van het dorpse en plattelands karakter met korte lijntjes naar de gemeente diensten zal een aandachtspunt moeten blijven. “De stem van Ten Boer moet ook doorklinken in de nieuwe grote gemeenteraad”.
De leden van beide lokale partijen hebben nu besloten om per 1 januari samen verder te gaan als één partij. Eerst nog even als een afdeling in beide gemeenten afzonderlijk en na de herindeling voor de bevolking van de hele “grote” gemeente.
Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij:  “Ook de Stadjers  zullen profiteren van de bredere kennis en ervaring van deze grotere lokale partij. Samen zij wij sterker dan elk afzonderlijk en kunnen we de belangen van onze inwoners  nog beter behartigen.”