Boterzachte beloftes in Cultuurnota 2017-2020 

Door 13 september 2016Nieuws

Foto: kunstcultuurcadeaukaart.nl

De belofte in de Cultuurnota dat de gemeente Groningen de komende vier jaar niet opnieuw snijdt in de gehele cultuursector is boterzacht. Dat bleek tijdens de bespreking van het concept van deze nota in de raadscommissie Onderwijs en Welzijn van woensdag 7 september jongstleden.

Commissielid van de Stadspartij Jim Rotteveel vroeg de wethouder hoe hard die belofte was. Niet dus. Het is meer een intentie. Cultuurwethouder Paul de Rook: “Ik wil voorkomen dat ik over twee jaar mijn excuses moet gaan aanbieden omdat ik een belofte heb verbroken. Dat gebeurt immers al te veel. Je weet eigenlijk nooit hoe het loopt.” Wat iedereen wel weet is hoe desastreus de generieke kortingen de vorige keer voor de cultuursector zijn uitgepakt.

De gemeente Groningen wil dat culturele instellingen over hun grenzen heen kijken, meer inzetten op samenwerking en zo geld besparen. Jim Rotteveel vroeg de wethouder namens de Stadspartij welke middelen hij heeft om dit af te dwingen. Als voorbeeld noemde hij de afwijzing van het Noord Nederlands Orkest NNO om samen te werken met het in de oude muziek gespecialiseerde Luthers Bach Ensemble, dat geen subsidie krijgt. Ook hier blijkt het niet om een echte belofte maar meer om een wens van het college te gaan. “Opgelegde samenwerking werkt niet, maar op z’n beloop laten ook niet. We zoeken een tussenvorm. Samenwerking kan ik niet garanderen”, moest wethouder De Rook toegeven.

De Stadspartij houdt de culturele vinger aan de pols.