Bouw Forum direct stoppen

Door 22 augustus 2013Nieuws

forum-1-150x150De Stadspartij waarschuwde voor gevaren bouw Forum.

De scheuren die ontdekt zijn in de Martinikerk en mogelijk voor een miljoenen schade zorgen zijn diverse malen voorspeld door gemeenteraadslid Jacob Bolhuis.

Al in februari 2012 heeft gemeenteraadslid Jacob Bolhuis gewezen op de gevaren van het bouwen van de 17 meter diepe parkeergarage onder het nog te bouwen Forum achter de Grote Markt in het middeleeuwse Groningse centrum.

In januari 2013 heeft de Stadspartij schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W in Groningen. Het College wimpelde de vragen af met antwoorden dat de bouw op schema ligt en alles onder controle was.

Dat er nu een mogelijk verband wordt gelegd met de aardbevingen in Noord-Groningen is onzin aangezien de Martinikerk 600 jaren geleden op een zandbed is gebouwd. Eerdere, zwaardere, aardbevingen hebben de Martinikerk niet beschadigd.

De Stadspartij  vraagt voor aanstaande maandag een interpellatie aan. Daarnaast  eist de Stadspartij een directe bouwstop van het Groninger Forum, tot duidelijk is wat de oorzaak is van ernstige scheurvormingen in de Martinikerk.

 

Namens de fractie  van de Stadspartij,

Jacob Bolhuis

 

________________________________________________________________________________

Zeven vragen over

zeven scheuren

 

INTERPELLATIEVERZOEK

 

De Stadspartij vraagt een interpellatie aan. Reden is tweeledig; ter eerste is er de berichtgeving in het Dagblad waarin de Raad moest lezen over scheuren in onze Martinikerk. Waarom is de Raad niet op de hoogte gesteld?

Vooral is er de zorg voor kerk en toren nu de vrachtwagens met zand af en aan rijden. De zorg is dat met iedere vrachtwagen de positie van de Martinikerk verder verzwakt.

Zeven vragen voor de interpellatie die zo spoedig mogelijk, liefst op maandagmiddag 26 augustus moet plaatsvinden.

1. Wat is de precieze aard van de schade aan de Martinikerk?

2. Zijn er ook scheuren vastgesteld in de toren?

3. Hoe komt het College erbij om zo snel en gemakkelijk te stellen dat de graafwerkzaamheden vlakbij de kerk niet verantwoordelijk zijn voor de schade?

4. Is het College zich ervan bewust dat kerk en toren van eerdere bevingen geen schade hebben ondervonden?

5. Waarom heeft de Gemeenteraad in de krant moeten lezen dat er scheuren in de Martinikerk zitten? Was dat niet deel van uw actieve informatieplicht geweest of was het u onbekend?

6. Staat het College nog steeds achter de antwoorden op de eerdere vragen over de Martinikerk die door ons raadslid Jacob Bolhuis zijn gesteld?

En dan de belangrijkste vraag:

7. Is het College bereid om hangende het onderzoek van de NAM het afvoeren van zand uit de bouwput voor de Forumgarage stil te zetten?

Hoogachtend,

Jacob Bolhuis

Robert Prummel