Bruilwering krijgt riool.

Door 22 november 2013Nieuws

Over de aanleg van riool in Bruilwering val je van de ene in de andere verbazing. Het heeft vijftien jaar geduurd, nadat besloten was dat lozing op de sloten uit den boze was, voor het riool wordt aangelegd. Naast de aanleg van riool wil de gemeente de openbare ruimte aanpakken. Over het riool zijn geen twistpunten. Iedereen in Bruilwering is daar voor, net als de gemeenteraad. Heel anders is het met het tweede plan. De gemeente wil de bermen langs de verharde weg opknappen, ze wil de bossingels herstellen. Daarvoor moeten de auto’s van de bewoners, die nu tussen de bomen parkeren, verdwijnen naar hun eigen erf. De aanzet van dit plan zou volgens de dienst ROEZ zitten in een raadsbesluit over het herstel van de bossingels. Maar dit raadsbesluit bestaat niet, het gaat om een collegebesluit van 13 december 2011 en is dus aanvechtbaar! Ter oriëntatie: een deel van Bruilwering is verhard, het is een drukke fietsroute. Aan weerskanten van deze weg staan bomen en struiken, daarachter loopt een sloot en daar weer achter beginnen de erven van de bewoners. Over de sloten liggen bruggetjes naar de erven. Aan beide kanten van de weg moet een pad komen achter de bomen, de bruggetjes moeten grotendeels weg en via een paar duikers aan de zuidkant en het nieuwe pad aan de noordkant wordt de toegang naar de erven geregeld. De bewoners kregen twee alternatieven voorgelegd. Maar een alternatief waarbij de gemeente het laat bij de aanleg van het riool ontbrak. De meerderheid koos – uit arremoede – voor een van de plannen, maar ziet het liefst dat er niks, behalve aanleg van het riool, wordt gedaan. Waarom dan toch het noordelijke pad? Onhandig om het eigen erven te bereiken, onveilig door ontbreken van verlichting. Bovendien kost het de gemeente een hoop extra geld, waar we al zo weinig van hebben. ROEZ schermt met gevaar voor de bomen door de geparkeerde auto’s. Ik heb twee boomdeskundigen om hun mening gevraagd. Onzin zeggen zij, de boom voor V&D loopt meer gevaar. En die houdt het toch al jaren vol. 

WM