College strooit Stadjers zand in ogen met kosten stoppen Forum

Door 7 maart 2014Nieuws

forum-1-150x150Verschillende wethouders hebben de afgelopen week geroepen dat een bouwstop van het Forum de stad 70 miljoen gaat kosten. Hoe komen ze aan dat bedrag? Wel, ze berekenen de subsidies die vervallen bij een bouwstop als schadepost! Dat bleek al in november 2012 toen het college antwoordde op de vraag van de Stadspartij en de Partij voor de Dieren naar de kosten van het afblazen van het Forum: ´Subsidies zullen moeten worden terugbetaald.´

Stel dat u op een mooie dag besluit een Ferrari van twee ton aan te schaffen en uw lieve moeder zegt: ´Hier, ik betaal de helft wel.´ Na een poosje komt u erachter dat u de kosten van de wegenbelasting, het verbruik, het onderhoud en de verzekering eigenlijk niet op kunt brengen en u neemt het slimme besluit van de koop af te zien. Gaat u dan de ton die uw moeder niet meebetaalt als verliespost afboeken?

Net als bij de tram in het verleden hebben partijen die het project steunen, soms tegen beter weten in, er alle belang bij de gevolgen van het stopzetten te overdrijven. Bij de tram sloeg de stemming om toen het steeds duidelijker werd wat de financiële gevolgen zouden zijn, in combinatie met het besef dat de tram geen afdoende oplossing voor de vervoersproblemen zou bieden. Met het Forum kan het dezelfde kant opgaan; het Forum was immers nodig om investeringen in de Oostwand af te dwingen! Negen jaar na het mislukte referendum kan de wethouder nog niet één naam noemen van een investeerder in de Oostwand.

Ziet u het al voor u, geen Oostwand maar wel een Forum! Dat levert een fraai uitzicht op vanuit het Stadhuis… En dan de kosten van doorgaan: de belastingbetaler mag 80 miljoen bijdragen aan de bouw (36 gemeente, 35 provincie en 9 Europa) we mogen pakweg 30 jaar het exploitatietekort dekken (30 maal 0,6 miljoen is 18) en 30 jaar subsidie verstrekken (30 maal 2 miljoen is 60 miljoen). Kortom, of de gemeenschap even 158 miljoen wil aftikken!

De Stadspartij wil, nadat de bouw van de parkeergarage is voltooid, niet verdergaan met de bouw van het Forum daar bovenop. Laten we er eerst een plein van maken en dan: komt tijd, komt raad. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Om ook de andere partijen de kans te bieden een reële afweging te maken, moet er spoedig na de verkiezingen een onafhankelijk onderzoek komen naar de échte kosten van het stopzetten van het Forum. Voor de Stadspartij is er echter nog een ándere dan een louter financiële reden waarom het Forum er niet moet komen: een dergelijk gebouw in een historische binnenstad is een historische blunder van formaat.