column:Maak subsidiebanen regulier!

Door 19 april 2011Nieuws

Maak subsidiebanen regulier!
Door: Anna Riemersma

In de commissie Werk en Inkomen van 13 april jl. werd gedebatteerd over het voorstel van het college tot afbouw (afbraak!) van vele gesubsidieerde banen in de gemeente Groningen.

Er staat ook veel op het spel: de toekomst van honderden mensen die afhankelijk zijn van het voorbestaan van hun baan in het onderwijs, als stadswacht, als buurtconciërge, als ict-er, als beheerder van fietsenstallingen, als medewerker van kringloopbedrijven, kortom een heel palet van zeer nuttig en noodzakelijk werk. Er waren 14 insprekers die in gloedvolle bewoordingen hun werk en werksituatie schetsten. Zo was er een onderwijs ondersteuner, die al 12 jaar in het basisonderwijs werkt, en die was doorgegroeid naar het lesgeven van de laagste groepen van het basisonderwijs. Er waren velen die zo langzamerhand hooggekwalificeerd werk doen, maar nog steeds volgens de contracten voor gesubsidieerd werk betaald worden, een geringe opslag op het minimumloon, geen pensioenopbouw, geen andere normale arbeidsvoorwaarden.

Het college heeft erg haar best gedaan om een afbouwscenario op papier te zetten en een opbouwscenario voor de toekomst te schetsen.

De teneur is wel: wij moeten dit doen omdat Den Haag de subsidiekraan dichtdraait, het college huilt krokodillentranen.

Met andere woorden, de bestaande praktijk van subsidiebanen, die schrijnend de tweedeling op de arbeidsmarkt blootlegt, had wat het college betreft vrolijk doorgezet kunnen worden.

Het college voelt zich nu gedwongen om deze banen af te bouwen en kiest vervolgens voor lapmiddelen via participatiebanen en uitstroombanen, maar die staan gelijk aan werken voor 70% van het wettelijk minimumloon en slechtere arbeidsvoorwaarden. Hoe sterk, sociaal en duurzaam is dat nog?

De Stadspartij vindt dat degenen die nu een subsidiebaan hebben niet het slachtoffer mogen worden omdat de subsidiekraan wordt dichtgedraaid. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid als maatschappelijk ondernemer nemen. Wij vinden dat de gemeente reserves moet aanspreken om deze banen regulier te maken, dus met normale salarissen en normale arbeidsvoorwaarden. Om daarvoor geld te vinden kan de gemeente de torenhoge ambities in het fysieke veld best een stukje afbouwen. Want wat te denken van een personeelsadvertentie in het dagblad van zaterdag 9 april jl. (“wij zijn dienstbaar aan de stad, maar ook ambitieus”) waarin het ingenieursbureau van de gemeente vier nieuwe medewerkers vraagt tegen een salaris oplopend tot 3819, – euro per maand, is 200.000,- euro per jaar? Onder het motto (u raadt het al) sterker, socialer, duurzamer! Dat kan wel zomaar, terwijl het college huilerig zit te doen over de gesubsidieerde arbeid? Wat een schrijnend contrast met maatschappelijk nuttige banen van de zeer velen die nu op de tocht staan!

De PvdA vond in het debat dat er sommige banen regulier gemaakt moesten worden, de SP en de VVD vlogen elkaar in de haren over de demonstratie in Den Haag, die er volgens de SP moet komen; iets beters kunnen ze niet verzinnen. De VVD vond dat de demonstratiebussen niet op kosten van de belastingbetaler naar Den Haag mogen. Werkelijk hoogstaand allemaal.

Mijn fractie vroeg hoeveel banen meteen al regulier worden gemaakt: Wethouder Pastoor antwoordde: het zijn 42, de ex-banenpoolers. Het is pover, maar het is een begin: we zullen er hard aan moeten trekken bij het college om heel veel banen regulier te maken.

De gemeente en de instellingen zullen daarvoor de hand stevig in eigen boezem moeten steken: op zoek naar reserves, het herschikken van budgetten en bestaande banen en het opnieuw arrangeren van de beloningstructuur, het zijn allemaal mogelijkheden om volwaardig werk ook volwaardig te belonen. We vragen van het college het motto sterk, sociaal en duurzaam echt inhoud te geven en dat de mensen die meer dan drie jaar een subsidiebaan hebben een vaste aanstelling of contract krijgen.

Dit moet ook gelden voor mensen van 50 jaar en ouder.

Bij mensen die nieuw instromen bij de sociale dienst moet veel beter rekening gehouden worden met achtergrond en opleiding.

Over dat laatste een volgende keer.

Anna Riemersma
Fractie Stadspartij