Cultuur, Kunst en Monumenten

Wij staan voor: 

 Het bevorderen van lokale kunstenaars en amateurkunst.

  1. Meer kunst op straat met mogelijkheden voor cofinanciering van ondernemers en inwoners.
  2. Periodiek gratis toegankelijk maken van musea.
  3. Het koesteren van onze monumenten en kunst op straat.
  4. Behoud van een ruim toegankelijk kunst- en cultuuraanbod.
  5. Behoud van monumenten en monumentale waarden in stad en dorpen.
  6. Aandacht voor kunst, Groninger cultuur en geschiedenis binnen het onderwijs.
  7. Een haalbaar en betaalbaar nieuw Cultuurcentrum De Oosterpoort; geen nieuw prestigeproject.
  8. Betaalbaar en toegankelijk kunst en cultuurbeleid.
  9. Geen cent extra voor de tekorten van het Groninger Forum.

Kunst, Cultuur, Monumenten
Over smaak valt niet te twisten. Cultuur hoeft dan ook niet altijd bij iedereen in de smaak te vallen. Gelukkig heeft Groningen een breed, lokaal cultuuraanbod met voor elk wat wils. Dat mag wat ons betreft zo blijven. Wij kijken daarom altijd met een positief kritische blik naar de besteding van belastinggeld aan cultuur. Wanneer culturele instellingen hun exploitatie niet rond krijgen betekent het niet dat de gemeente automatisch de portemonnee hoeft te trekken. Aan de andere kant moeten bezuinigingen niet leiden tot een grote verschraling van het cultuur aanbod.

Een organisatie die de zaakjes de laatste jaren niet op orde heeft is het Groninger Forum. Het Forum is nog steeds niet opgeleverd, maar nu al zwaar verliesgevend. Wij blijven daarom ook tegen extra investeren in een bodemloze put. Dat gaat ten koste van dierbare bestaande culturele voorzieningen zoals het ‘Bevrijdingsmuseum’, dat inmiddels verhuisd is naar Grootegast. Een haalbaar en betaalbaar nieuw Cultuurcentrum De Oosterpoort, moet haalbaar en betaalbaar zijn en geen nieuw prestigeproject, bij voorkeur (deels) op de huidige plaats.
Cultuur is er voor iedereen en moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn.

Bibliotheekfilialen moeten goed bereikbaar zijn voor de wijken- en dorpen. We streven naar betaalbare atelierplekken voor kunstenaars en naar permanente tentoonstellingsruimten voor onbekende, beginnende kunstenaars.