De burgemeester spreekt voor zijn beurt en zet Haren voor het blok.

Door 12 december 2015Nieuws

HarenDe herindeling hield de gemoederen enkele jaren geleden bezig in onze gemeente. Peter Rehwinkel was nog aan het bewind.

Het rapport, “Grenzeloos gunnen” van Jansen, Korthuis en Korsten , was in februari 2013 verschenen. Er heerste de opvatting dat gemeenten toch wel minstens 100.000 inwoners moesten hebben om nog enige slagkracht (ook wel bestuurskracht genoemd) te hebben om zich teweer te stellen tegen de operaties als gevolg van de decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten.

Op het platteland van Groningen zijn die aantallen sowieso onhaalbaar. Die moesten snel worden bijgesteld.

Intussen zijn de inzichten gewijzigd, althans dat dacht ik met de verschijning van een  onderzoeksrapport van de RUG in juni 2014 (Allers en Geertsema, The effects of local government amalgation on public spending and service levels. Evidence from 15 years of municipal boundary reform ) dat de conclusie trok dat grotere gemeenten helemaal niet effectiever werken dan kleinere en ook niet goedkoper zijn in de dienstverlening aan burgers.

Toch gaat men onverdroten voort op de toer van herindeling. Het is een heilig moeten geworden, zoals wel vaker gebeurt met eenmaal in gang gezette projecten waar na verloop van tijd niemand meer weet waarom ze ooit zijn bedacht.

Destijds ging het ook over herindelen met Haren,  dat toen op zijn de achterste benen ging staan.

We willen geen wijk van Groningen worden, we hebben onze zaakjes op orde en we willen zelfstandig blijven omdat onze bewoners dat willen, waren de argumenten van de gemeente Haren.

Het draagvlak speelde en speelt wat ons betreft een belangrijke rol in de herindelingsdiscussie.

Dat lijkt echter geen argument te zijn voor burgemeester Den Oudsten.

Hij heeft een brief geschreven op 2 december jl. *met de toon van nu of nooit. Als Haren niet snel meedoet met de verkenningen die ook gaande zijn met de gemeente Ten Boer (die maar al te graag met Groningen wil fuseren vanwege haar zwakke financiële positie) is de kans voor vele jaren verkeken. De stemming in de gemeenteraad van een aantal jaren geleden was een heel andere: we gaan niet als grote broer de gemeente Haren intimideren.

De bewuste brief is zonder medeweten van de gemeenteraad verzonden naar het college van B. en W. van Haren. Wat ons betreft een slechte beurt van deze burgemeester die het voor het overige helemaal niet slecht doet.

Anna Riemersma