De Kiezer heeft gesproken

Door 23 maart 2014Nieuws

01AmrutSijbolts

Afgelopen woensdag heeft de kiezer gesproken: het roer in Stad moet om. Een andere conclusie kun je na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 niet trekken.

Vooraf had niemand gerekend op de monsterzege van D’66, van vier naar negen zetels, waarmee ik deze partij hier nogmaals feliciteer. Toch levert de totaaluitslag een wat wrange nasmaak op; de kiezer lijkt toch ook een ‘landelijke stem’ te hebben uitgebracht. De winst van de SP was verwacht, maar D’66 op negen zetels niet. Je zou het het ‘Pechtoldeffect’ kunnen noemen, of de ‘studentenstem’. Hoeveel inhóúdelijke invloed heb je als gemeenteraad nou feitelijk op het onderwijs? Dat de PvdA zou verliezen, zal weinig mensen verbazen. De halvering van de VVD doet mij dat dan weer wel. Hiermee verdwijnt helaas ook raadsnestor Jan Evenhuis uit de raad. Een gewaardeerd raadslid die soms voor nieuwe en jonge raadsleden als mentor wist op te treden. Hier ligt nu een schone taak voor SP raadslid Rosita van Gijlswijk, een rol die ik haar toevertrouw. Ook doet de uitslag in mijn ogen geen recht aan de inzet van veel lokale afdelingen in de raad, zoals bijvoorbeeld de Christen Unie. Deze partij staat al twee rondes op winst, maar grijpt opnieuw net naast de derde zetel. Hetzelfde geldt voor de Partij voor de Dieren.

De samenstelling van onze fractie is door de kiezer nogal flink gewijzigd. Onze nummers 2 en 3 zijn door de twee dames op de lijst ingehaald. Ook dit was behoorlijk onverwacht, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we een goed team gaan vormen.

Dat de Stadspartij twee zetels heeft verloren, is ook onverwacht. De gesprekken op straat en in de wijken deden ons een kleine winst vermoeden. We zijn twee maanden lang in de hele stad zeer zichtbaar geweest. Met een klein budget en relatief weinig mensen hebben we het maximale eruit gehaald. Jammer dat dat ‘maximale’ op drie zetels is blijven steken. We hadden meer verdiend. Ik ben geweldig trots op iedereen die zich dag en nacht voor ons en met ons tijdens de campagne heeft ingezet.

We zullen ons als Stadspartij in elk geval opnieuw moeten positioneren. De Stadspartij heeft zich de afgelopen vier jaar nog onvoldoende weten te nestelen in de Groningse samenleving. Het bestaan van onze partij ligt dicht bij de Stadjers en bij hen hebben we denk ik te veel stemmen laten liggen. De winst van 2010 was vooral te danken aan de aansprekende thema’s als tram en Forum. Vier jaar later was de tram (gelukkig) al afgeblazen en het anti-Forumverhaal aan u nog moeilijk uit te leggen. De Stadspartij blijft echter tegen het Forum, omdat dit gebouw de komende jaren als een molensteen om onze nek zal blijven hangen en het een historische blunder zal blijken te zijn. Hopelijk zijn we vanaf nu wel eindelijk af van de prestigeprojecten in onze stad. Met deze verkiezingsuitslag is het echter schier onmogelijk om het Forum alsnog tegen te houden.

De gesloten partijcultuur van de afgelopen jaren heeft onze partij geen goed gedaan. Stadjers konden maar moeilijk lid worden van de Stadspartij en daardoor hebben wij geen breed kader kunnen opbouwen. Gelukkig is deze gesloten partijcultuur sinds medio december al sterk gewijzigd en zijn we weer op de goede weg. Helaas waren de afgelopen drie maanden te kort om nog voor de verkiezingen een écht andere koers in te slaan. Daar zal ik me de komende tijd in elk geval voor de volle 100% voor blijven inzetten.

Met de uitslag van 19 maart jongstleden kunnen we ervan uitgaan dat we niet in het college terecht zullen komen. Daarom zullen we de komende tijd constructief oppositie moeten gaan voeren. Scherp, maar áltijd op de inhoud. Van daaruit zullen we verder groeien naar de gezonde, breed gedragen partij die midden in de Groningse samenleving staat.

Iedereen die op de Stadspartij heeft gestemd: dank voor jullie vertrouwen in ons! Met datzelfde vertrouwen gaan wij de toekomst tegemoet!

Amrut Sijbolts

Fractievoorzitter Stadspartij Groningen