De Oostwand en het Forum: dubieus…

Door 16 januari 2014Nieuws

forum-1-150x150Dinsdag 14 januari besprak de commissie Ruimte en Wonen het nieuwe voorstel van B&W over de Oostwand en het Forum. Dit voorstel gaf de stand van zaken weer met betrekking tot de risico’s die aan beide projecten kleven. Alleen de Stadspartij en de Partij voor de Dieren stelden (opnieuw) de bouw van het Forum ter discussie. Opvallend – in negatieve zin – was het optreden van de SP, die zich in nogal cryptisch bewoordingen uitliet over het nieuwe voorstel. De overige partijen hielden het bij detailopmerkingen.

 

De Stadspartij plaatste de volgende kanttekeningen:

  • Het concept Raadsbesluit zegt dat de REP- en EFRO-subsidies (rijkssubsidies) van 35 en 8,9 miljoen misschien niet volledig wordt toegekend. Hoe zit dat? Volgens wethouder Istha wordt de overheid steeds kritischer, maar hij dacht dat het wel los zou lopen.
  • De opbrengsten van grondexploitatie zijn tegenwoordig hoogst onzeker en parkeergarages zijn slecht bezet. Hoeveel waarde moeten we dan hechten aan de geschatte opbrengst van 85,67 miljoen? Ook hier was de wethouder optimistisch. Een vorm van optimisme waarvoor volgens de Stadspartij geen basis bestaat.
  • B&W zien het Forum als oplossing voor de problemen van de middenstand in de binnenstad. Het gebouw en zijn voorzieningen moeten veel (nieuwe) bezoekers trekken. Maar de bezoekersaantallen zijn schattingen. Onzékere schattingen. Verder vinden wij dat er veel te veel onzekerheden rondom het hele Forumproject zweven, die onder meer betrekking hebben op stijgende bouwkosten – voor rekening van de gemeente – en structurele exploitatietekorten. Die onzekerheden zullen uiteindelijk leiden tot hogere gemeentelijke belastingen om de tekorten aan te vullen, de gaten te dichten.
  • Het college van B&W zegt ook dat het Forum nodig is om een hoogwaardige cultuuraanbod te verkrijgen of te behouden in de stad. De Stadspartij denkt dat het juist tot achteruitgang van het aanbod zal leiden, omdat het Forum erg veel subsidie opslokt en deze sommen geld dus weggekaapt worden voor de neus van andere culturele instelling in onze stad. Bovendien, wat ontbreekt er aan het huidige cultuuraanbod in onze stad? Een opmerkelijk antwoord van de wethouder: het Forum krijgt andere cultuur en een commerciëlere bestemming…
  • Het is nog hoogst onduidelijk wat er aan de Oostwand komt naast het nieuwe gebouw van de studenten van Vindicat. De wethouder denkt aan een groot pand voor winkels en een hotel. De Stadspartij wil het hoekpand bij de Poelestraat behouden, maar daar kunnen geen garantie voor worden afgegeven.

De Stadspartij blijft strijden voor een algehele bouwstop van het Forum, omdat wij zeker weten dat we de stad daarmee voor een ramp behoeden. Stoppen met bouwen gaat geld kosten? Reeds afgesloten contracten moeten worden afgekocht? Klopt. Maar de Stadspartij denkt dat het beter is om nú je verlies te pakken, dan over zoveel jaar een dubbel verlies te moeten incasseren en met een gedrocht van een gebouw in het historisch centrum opgescheept te zitten.

De fractie van de Stadspartij