De Stadspartij over de binnenstadsvisie

Door 12 februari 2016Nieuws
foto: groningeninbeeld.rtvnoord.nl

foto: groningeninbeeld.rtvnoord.nl

Afgelopen woensdag besprak de commissie Beheer en Verkeer de plannen voor de nieuwe binnenstad, de Binnenstadsvisie. Dit vindt de Stadspartij er van.

De binnenstad, een belangrijk onderwerp, maar ook een tot de verbeelding sprekend onderwerp. Iedereen heeft er immers beelden bij heeft er ook een mening over. Wij ook.

De Stadspartij vindt een voor iedereen bereikbare binnenstad cruciaal voor de vele diverse ondernemers die onze binnenstad rijk is. Hoe beter bereikbaar, hoe meer bezoekers, hoe meer bezoekers hoe meer de lokale economie zal floreren. Die bereikbaarheid zal op alle dagen van de week optimaal moeten zijn, rekening houdend met het tijdstip, evenement of feestdag.

Openbaar vervoer van, naar en door de binnenstad naar voren brengen.

De druk op de binnenstad stijgt door de krimpende regio en de afhankelijkheid van voorzieningen in Stad groeit. Daarom moet de binnenstad optimaal bereikbaar blijven, ook met openbaar vervoer.

Uit de inspraakreacties, blijkt dat men zich grote zorgen maakt over de bereikbaarheid van de binnenstad voor vele doelgroepen, ouderen, gehandicapten, ouders met kinderwagens en mensen met een beperking.

Het college stelt daarom alternatieven voor (snap cabs, sun shuttle of binnenstadsbus) die echter niet zijn uitgewerkt. Het college schrijft: “Het voorstel is om de 3 beschreven opties nader uit te werken zoals benoemd, na de vaststelling van de binnenstadsvisie door de gemeenteraad”.

Mede gelet op de reacties van bijvoorbeeld de OOG Verenging, het OV-Consumentenplatform, de adviesraad voor het gehandicaptenbeleid en onze eigen enquete onder bewoners verengingen en diverse inspraakreactie,  vindt de Stadspartij dat de alternatieven voor openbaar vervoer naar de binnenstad eerst moeten worden uitgewerkt in die zin dat het ook echte openbaar vervoers mogelijkheden zijn, en dus toegankelijk voor iedereen, en voordat besloten kan worden om de bussen niet meer naar hartje stad te laten rijden. Dat is voor de Stadspartij een noodzakelijke voorwaarde.

Het is voor de Stadspartij onbestaanbaar dat de huiskamer van Groningen, met vele voorzieningen, niet meer optimaal bereikbaar is.

De Stadspartij ziet meer in bijvoorbeeld een busroute vanaf de Oude Ebbingestraat via het Kwinkenplein te maken en weer terug via de Antonius Deusinglaan. Deze kan mooi aansluiten op de nieuwe busknoop nabij het UMCG. Hierdoor wordt toch de binnenstad bediend, maar de GM wel vrij blijft van bussen.

De looproute Turfsingel Sint Jansstraat die wordt gekozen, als alternatieve aanloopstraat van de bushaltes van en naar de binnenstad genoemd wordt mogelijk een nieuwe bottlenek. Hier worden fietsers, voetgangers en auto’s met elkaar gemengd. De forumparkeergarage moet immers voor auto’s bereikbaar zijn.

Het college wil de bussen laten rijden via de Diepenring. Wij zijn bang dat door het busverkeer met het autoverkeer te mengen op één rijbaan dit tot opstoppingen zal leiden. Zeker met de komst van de parkeergarage forum. Bovendien strookt dat niet met de ambitie tav snel, hoogwaardig openbaarvervoer.

Het tijdspad, en de vele ambities. Wij geven het college de goede raad om eerst aan de westkant van de binnenstad te beginnen en met de daar opgedane ervaring een plan voor de oostkant te ontwikkelen. Je zou dan nu niet hoeven besluiten om de bushaltes op de GM op te heffen. Over die westkant berijpen wij de keus niet voor de nieuwe routering van het autoverkeer naar de parkeergarage Westerhaven. Graag een reactie en ook en reactie op de bezwaren van de ondernemers aan de westkant van de westerhaven.

We vinden dat de taxi’s hun standplaats op de GM moeten houden. Dat hoort bij een grote stad; taxi’s op het centrale plein.

Fietsen (en al wat eraan en mee samenhangt.

Dat er wat moet gebeuren aan de ontsierende fietsenbende is duidelijk. Wat volgens mijn fractie nodig is dat er fatsoenlijke fietsenklemmen en –nietjes komen overal waar er ruimte is in het publieke domein, maar zonder dat die looproutes in de weg zitten. Ook binnenstadbewoners moeten hun fiets op straat kwijt kunnen als ze geen schuurtje of ruime gang in huis hebben.

Een fietspad voor het stadhuis langs lijkt onwenselijk, onoverzichtelijk, haaks te staan op de ambitie voor overzichtelijkheid en dreigt een situatie te worden zoals voor de Korenbeurs.

We zetten vraagtekens bij shared space. Die werkt niet altijd goed, met name ook door het wangedrag van sommige verkeersdeelnemers die er een machtsspelletje van maken.

Voetgangers.

Het voetgangersgebied valt in onze optiek nogal royaal uit de binnenstad wordt minder compact en misschien te groot zelfs, lopen we daarmee niet het risico dat dit ten koste gaat van de gezelligheid. Het is niet intiem meer, zoals langs de Munnikeholm bijv. Dat is een straat om snel doorheen te fietsen, niet om te slenteren. Het voetgangersgebied kan kleiner waardoor er ruimte blijft voor busverkeer.

Deze gedachte wordt ook ondersteund door een Canadese filosoof die op de laatste editie van Let’s gro een lezing hield over de binnenstad. Hij poneerde de stelling dat Groningen geen busprobleem heeft, juist niet. Bussen zorgen er voor dat mensen comfortabel naar de stad toe kunnen komen.

Aankleding stad en rustige plekken te midden van het stadsgedruis.

In de ogen van de Stadspartij liggen er veel kansen voor de binnenstad, bijvoorbeeld het Martinikerkhof. Deze oase van rust, midden in het centrum van de stad, nodigt op dit moment helaas weinig uit tot een plek om tot rust te komen, op een bankje te zitten, of een lunch te nuttigen. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld het Akerkhof. Deze locaties zouden ingericht kunnen worden voor dat moment van rust waar nu weinig gelegenheid voor is. Ook zouden er voor kinderen speelvoorzieningen moeten komen in de binnenstad, zodat een dagje stad nog aantrekkelijker wordt voor het gezin.

Amrut Sijbolts