De Stadspartij over het nieuwe college

Door 19 mei 2014Nieuws

Het heeft even geduurd, maar daar is-ie dan: het nieuwe college. Namens de fractie van de Stadspartij, gefeliciteerd. Het coalitiekoord, onder de titel: ‘Voor de verandering’, zal dan wel gaan over de door D66 gewenste hervorming.

Ik citeer een stelling van de columnist Gert Greveling: ‘De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant.’ Hiermee wilde hij aangeven dat verandering binnen de branche waarin hij werkzaam was, meer dan ooit noodzakelijk was, door de hele organisatie heen, aan de voorkant, maar vooral ook aan de áchterkant.

En dat is bij ons, de gemeente Groningen, niet anders. Noem het andersom denken: wat heeft de stad en wat hebben Stadjers nodig en hoe bereiken we dat, samen met elkaar. Niet wat niet kan maar wel wat wél kan.
Daar ligt een schone taak voor het nieuwe college.

Het nieuwe college, paars plus dus, maar wat is paars eigenlijk?

Paars is koninklijk, keizerlijk: dat is dit nieuwe college, met alle respect, niet.

De kleur paars is magisch, mystiek en wreed; het is te vroeg om u nu al één van deze drie woorden aan het nieuwe college toe te dichten.

Paars is ook creatief en gevoelig: zeker iets wat het nieuwe college zal moeten zijn, nu het wil veranderen.

En ja, paars is ook de kleur van rouw en de dood. Nu hebt u als nieuwe coalitie net het licht gezien en is de Stadspartij nog niet in rouw vanwege het nieuwe college, maar u bent gewaarschuwd.
Paars is luxe: iets waar u als coalitie, gezien de gemeentefinanciën, maar beter niet voor kunt kiezen.

Paars is ook vrouwelijk; een kwalificatie die dit nieuwe college ontbeert. Hopelijk brengt de toekomstige burgemeester daar verandering in…

En paars plus is dus het nieuwe Groninger college.

Voorzitter, het kon minder.

De inleiding op ‘Voor de verandering’ geeft wat de Stadpartij betreft wel een beetje een raar beeld van de Groningse samenleving weer. Ik citeer: ‘niet meer achteroverhangen en denken dat de overheid het wel oplost’. Ik weet niet met welk idee u dit zo heeft opgeschreven, maar het komt op ons over alsof de Stadjers lui zouden zijn.

Positief punt is dat er laagdrempelige plekken in de wijken moeten komen waar iedereen kan binnenlopen en Stadjers niet meer van loket naar loket hoeven.

‘De twee gezichten van Groningen’ is het gevolg van de tweedeling in de Groningse samenleving die duidelijk groter is geworden. Voorgaande linkse colleges zijn er kennelijk niet in geslaagd dit te voorkomen. We zullen dit college met kracht ondersteunen waar er maatregelen worden getroffen om deze kloof tussen ‘succes’ en ‘pech’ te dichten.

Het thema wonen:

Wat toch wel bijzonder is, is dat de PvdA de RO-portefeuille behoudt. Als je dan tóch wilt veranderen, dan was dat op déze portefeuille wat de Stadspartij betreft logisch geweest.
Niet dat de huidige wethouder het slecht deed, maar toch.
Ik citeer uit het akkoord: ‘Het nieuwe college ziet een vruchtbare samenwerking in de wijkgerichte benadering en hecht waarde aan de bijdrage die corporaties kunnen leveren aan de verbinding van maatschappelijke en fysieke ontwikkelingen in een wijk.’
Betekent bovenstaande dat er wordt ingezet op een vervolg van het Nieuw Lokaal Akkoord dat op 1 januari 2015 afloopt? Onze fractie kan dat namelijk steunen.

Met de decentralisaties voor de deur, en de onzekerheden daaromtrent, zullen wij de uitvoering en ontwikkeling van met name de sociale wijkteams en PGB’s kritisch volgen. Het streven om af te willen van kostbare verantwoording achteraf is positief.
Zeker ook het werken vanuit vertrouwen in professionals.
Bijvoorbeeld bij de indicatiestelling; hulpverleners weten zelf heel goed hoeveel minuten nodig is om zorg te verlenen.

De passage over huishoudelijk hulp komt op ons over als: ‘Regel het eerst zélf maar.’ Er zijn veel, met name oudere, mensen die geen beroep kunnen doen op hun eigen omgeving. Moeten zij dan eerst alle stappen doorlopen of wordt er op een humane manier naar hun problemen en hun situatie gekeken?

Voorzitter, de Stadspartij heeft het te doen met de nieuwe wethouder Zorg, die tévens wethouder van Financiën wordt. Met de bezuiniging van het rijk zal de wethouder van Financiën iets anders willen dan de wethouder Zorg. Is dat niet een wat ongelukkige combinatie?

Dat worden veel gesprekken voor de spiegel, vermoeden wij, en hopelijk geen eigentijdse variant op Dr. Jekyll en Mr. Hyde…

‘We willen een duurzaam bereikbare stad zijn, ook met het openbaar vervoer.’ Daar zijn we het mee eens. Maar er wordt met geen woord gerept over het openbaar vervoer in de stad zélf. Onze fractie vindt dat het openbaar vervoer vanuit de wijken naar hartje centrum, dus de Grote Markt moet voeren. Dat betekent dat ook de stadswijken goed ontsloten moeten zijn voor openbaar vervoer. Blinde vlekken, zoals Ulgersmaborg, moeten worden weggewerkt. Het doen verdwijnen van de bussen en taxi’s van de Grote Markt vindt bij ons dan ook geen steun.

De afgelopen verkiezingen won D66 natuurlijk flink dankzij haar onderwijsstandpunten, een landelijk thema waarover zij bij de gemeenteraadsverkiezingen op de grote trom sloeg. In dit collegeakkoord lijkt dat te zijn geminimaliseerd tot de zeepbellen die D66 uitdeelde op het bevrijdingsfestival: niks nieuws onder de zon. Ik zou zeggen: Vooruit, D66!

Bijzonder is een passage in het hoofdstuk ‘Bewegen’: ‘Een betere afstemming en bredere openstelling van sportfaciliteiten voor wijk- en gelegenheidsgebruik.’ Ik noem sporthal de Wijert en u weet genoeg. Het streven is prima, en ook hierin zullen wij u uiterst kritisch volgen.

En ja, dan het Forum: een zware dobber voor de nieuwe wethouder De Rook. Wij hoeven elkaar niet te overtuigen van ons eigen gelijk. De Oostwand wordt wat de Stadspartij betreft één die aansluit bij de zuidzijde.

Het hoofdstuk ‘Samenwerking’ spreekt tot onze verbeelding en wij verwachten op dit gebied dan ook véél van het nieuwe college. Ook het uitgangspunt op het financieel beleid kan in principe op onze steun rekenen, alhoewel wat ons betreft de lasten omlaag moeten.

Concluderend voorzitter,

Het nieuwe collegeakkoord bestaat uit veel mooie woorden. Hoe het een en ander vorm zal krijgen, zal voor het eerst écht zichtbaar worden bij de voorjaarsbrief.
Vooralsnog geven wij dit akkoord het voordeel van de twijfel. De Stadspartij zal het nieuwe college constructief steunen waar mogelijk, maar wij zullen het college afrekenen op zijn resultaten. Dit alles uiteraard wel vanuit onze oppositierol.
De fractie van de Stadspartij wenst u veel succes en wijsheid.