‘De weg naar de hel’

Door 6 december 2017Nieuws

De weg naar de hel

Deze woorden heeft Erica Hoekstra, raadslid van Algemeen Belang Ten Boer uitgesproken in de gemeenteraad van Ten Boer. Ze zijn ook opgenomen in de brief die burgemeester en wethouders van Ten Boer hebben gestuurd aan de Nationaal Coördinator Groningen NCG. In deze organisatie werken gemeenten en provincie in het aardbevingsgebied samen.

Hans Alders presenteert alweer een nieuw versterkingsplan.
Het eerste wat mij (Erica Hoekstra, raadslid van Algemeen Belang Ten Boer) bij het lezen inviel was een oud Nederlands gezegde: De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.
De betekenis lijkt me wel bekend: Dingen die je belooft niet waarmaken. De goede bedoelingen zijn er wel maar ze stranden nog voordat ze tot uitvoering gebracht worden. In dit geval gaat het allemaal op.
1476 woningen zijn geïnspecteerd maar de bewoners wachten al langer dan een jaar op een versterkingsadvies. Van de 5000 woningen die in 2017 versterkt zouden worden zijn er pas 200 uitgevoerd. Dat is 4 % !!! In Ten Post is zelfs nog niet een woning versterkt!

En toch staat opnieuw in dit plan een aantal van 5000 genoemd voor 2018. Als het de NCG zou lukken dit uit te voeren zijn wij zeer enthousiast. Lijkt echter absoluut niet te realiseren want alles verzandt in de bureaucratische
vertragingstactiek van NAM en Shell.

Ook het schadeherstel ligt al een half jaar stil.
En let op, het nieuwe schadeprotocol is er ook nog niet. Veel van onze bewoners zitten hier met smart op te wachten.

Het spreekwoord geeft ook een boodschap af aan degene die deze belofte doet: Maak je niet groter dan je bent; Communiceer goed je eigen grenzen. Het is erg nuttig om onder ogen te zien wat je wel of niet kunt. Realiseer je goed waar je ‘ja’ tegen zegt en als laatste:
Als je A zegt moet je ook B zeggen.
Algemeen Belang Ten Boer betwijfelt zeer of dit plan uitvoerbaar is en of de NCG het spreekwoord kent met alles wat dit inhoudt.