De tram van Troje: regiotram ontpopt zich als echte trein

Door 25 februari 2010Nieuws

Deze trein moet vervolgens conform de Prorail-brief voldoen aan alle eisen, die gesteld worden aan voertuigen die op het spoor rijden. De startnotitie ‘Tram in stad en regio van 1 januari 2007’ zegt over lightrail/spoor het volgende: “In een studie van eind jaren negentig is dit onderzocht in de vorm van lightrail, waarbij de regionale treinen de stad ingaan. Toen bood dit onvoldoende mogelijkheden en kwaliteit (te zware en ‘logge’ treinen die moeilijk fysiek inpasbaar bleken te zijn in een compacte stad als Groningen). In de tussentijd heeft zich het fenomeen regiotram ontwikkeld. Daarmee wordt bedoeld een stadstram, die de regio via het regionaal spoor kan bedienen”. Is de stad voor de gek gehouden?
De wezenlijke vraag, die zich nu aandient is: waar praten we nu echt over? Wat voor type regio/stads/tram/trein is hier aan de orde? Bestaat dit al ergens? Je kunt het wel regiotram blijven noemen (het luipaard genaamd Poes), maar als het in werkelijkheid gaat om een ligtrail/spoor verbinding dwars door de stad, is het wel goed dit te weten voordat er definitieve besluiten vallen. En wat te denken van de ontwikkelingskosten als dit regiotrammodel elders nog niet functioneert? De overeenkomst met het metrodrama in Amsterdam dient zich aan.
Wanneer blijkt, dat we toch over een vorm van lightrail praten, moet op korte termijn de spoorvariant van de Partij voor het Noorden en de Stadspartij worden onderzocht. Dit betreft een afbuiging van de spoorlijn voorbij het Noorderstation naar Zernike. Een snelle, goedkopere en veilige verbinding van het Hoofdstation naar Zernike.
Namens de fractie van de Stadspartij
Robert Prummel.

Leave a Reply