Speciaal voor onze dorpen

Hoogekerk, Leegkerk, Dorkwerd, Engelbert, Middelbert,  Noorddijk, Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren, Ten Boer, Garmerwolde, Thesinge, Sint-Annen, Ten Post, Winneweer, Woltersum, Wittewierum en Lellens.

Wij staan voor:

  1. Behoud en verbeteren van voorzieningen zoals zwembaden, culturele voorzieningen, sportvoorzieningen, scholen en dorpshuizen.
  2. Respecteren van het groen en de buitengebieden, achterstallig onderhoud in openbare ruimte moet worden opgepakt.
  3. Behoud van het gemeentelijk loket in de dorpen Hoogkerk, Haren en Ten Boer, dit geldt ook voor de WMO loketten.
  4. Verlaging van de OZB voor ondernemers verlagen in de stad en dan pas harmoniseren. Niemand, dus ook niet de kleine ondernemer, mag de dupe worden van de herindeling!
  5. Passend bouwen (alleen in inbreidingslocaties) met respect voor de bestaande omgeving en behoud en borgen van de eigen identiteit en vooral de
  6. Extra aandacht en geld voor gemeenten Haren en Ten Boer en werk maken van de aardbevingsschade, zowel de veroorzakers aanpakken als de gedupeerden helpen.
  7. Geen onnodige stadse bemoeizucht met het platteland.
  8. Duurzame landbouw
  9. Onderzoek naar het plaatsen van ambtelijke afdelingen in Haren of Ten Boer in plaats van in de overvolle binnenstad van Groningen
  10. Het behoud van de Hortus Botanicus in Haren, voor de gemeente; maar ook vanwege het grote toeristische belang.

Groningen is al eeuwen gewend om stads te denken. Dat heeft een mooie en machtige stad opgeleverd. Maar de keerzijde is dat het platteland er vaak bekaaid af komt. De nieuwe gemeente moet daarom heel zorgvuldig omgaan met de inwoners en ondernemers van Haren en Ten Boer. Daar waar in de stad ambtenaren vaak de dienst uitmaken, is het platteland nog redelijk zelfvoorzienend.  Relatief veel verengingen en vrijwilligersorganisaties moeten worden gekoesterd en gestimuleerd hun taken te blijven uitvoeren. De gemeente moet sowieso drie volwaardige burgerloketten openhouden in Hoogkerk, Haren en Ten Boer. De Stadspartij voor Stad en Ommeland zal zijn naan in ere houden om Haren en Ten Boer te beschermen tegen stadse bemoeizucht en macht. Het herindelingsproces zoals dat in de gemeente Haren heeft plaats gevonden verdient geen schoonheidsprijs. Haren verdient daarom samen met Ten Boer extra aandacht. Een dorpswethouder moet deze belofte waarborgen. Daarnaast is de ligging van Ten Boer bijna middenin het aardbevingsgebied. De nieuwe gemeente Groningen moet hier haar tanden laten zien om Rijk, NAM en Shell verantwoordelijk te houden voor de veroorzaakte schade die enorm is. Extra geld voor juridische ondersteuning van gedupeerden kan helpen om een vuist te maken tegen deze machtsblokken. Met de uitbreiding van de nieuwe gemeente met Haren en Ten Boer is het zaak om heel zorgvuldig om te gaan met de bestaande en de veertien nieuwe dorpen die straks bij de stad gaan horen.

Dit betekent dat wij constant met onze inwoners in gesprek blijven, ook met de inwoners van de dorpen. Wij zullen concreet proberen om hun wensen en behoeften in te willigen. De komende twee jaar zullen de afspraken die de drie gemeenten hebben gemaakt door de nieuwe gemeenteraad worden vastgesteld.

Wij zeggen: “Niemand van de voormalige drie gemeenten mag er door de herindeling op achteruit gaan”