Duiding Stadspartij over uitslag van gemeenteraadsverkiezingen

Door 25 maart 2014Nieuws
01AmrutSijboltsOver ons eigen verlies:
Dat hebben we niet zien aankomen. Je kunt zeggen dat de lokale verkiezingen vooral een landelijk karakter hebben gehad maar dat is net zoiets als klagen over het weer: daarvan gaat de zon ook niet schijnen.
Als we kunnen vaststellen dat lokale thema’s slechts een bescheiden rol hebben gespeeld bij deze verkiezingen dan kunnen we ons dat zelf aanrekenen want de Stadspartij is de partij bij uitstek die dergelijke thema’s zou moeten aandragen.
Laten we het beestje maar bij de naam noemen, de houdbaarheidsdatum van ons prominente anti Forum standpunt ligt in het verleden. Niet omdat wij of de stad nu ineens staat te juichen bij het Forum, daarom zagen we het ook niet aankomen, veel mensen lieten ons weten dat wat hen betreft het Forum er nooit zal moeten komen. Het geloof dat het nog zou kunnen ontbrak echter en dat vertaalde zich in een matige verkiezingsuitslag.
Het Forum? Wij zijn er wel klaar mee, het blijft in onze ogen een historische vergissing en als we de kans krijgen het Forum pootje te lichten zullen we die aangrijpen maar dan moet er, gezien de huidige zetelverdeling, wel een wonder gebeuren.
Maar als we de uitslag in een iets langere termijn visie plaatsen kunnen we toch tevreden zijn; toen we in 2002, ook tot ieders verrassing, met twee zetels in de raad kwamen en men had ons toen voorspeld dat we een vierde raadsperiode met drie zetels in zouden gaan hadden we staan juichen. We zijn blij dat we een nieuwe kans hebben gekregen om te bewijzen dat de Stadspartij iets heeft toe te voegen en we gaan met alle wijze lessen uit het verleden hard aan de slag.
Over de winst van D66 en SP en het verlies van PvdA en VVD:
Dat de regeringspartijen PvdA en VVD zouden verliezen kon niet als een verrassing zijn gekomen, dat SP en D66 daarvan zouden profiteren evenmin, de mate waarmee D66 is gegroeid mag wel verrassend genoemd worden. Als lokale partij denken wij niet in traditionele links-rechts politiek maar omdat het hier om een landelijke verschuiving gaat wagen we er ons toch maar eens aan: we zien D66 links van de VVD staan en de SP links van de PvdA. Dat betekent dat de kiezer een rukje naar links heeft gemaakt. dat komt omdat men de economische crisis en de straffe Haagse bezuinigingspolitiek zat is. Men wil vooruit en wel nu! Nu dan, vooruit dan maar, D66!
Over de andere partijen;
Er is ons wel eens verweten dat wij geen stabiele partij zouden zijn, onzin natuurlijk maar een partij die nooit dat verwijt zal horen is de Christenunie, stabiel op twee met vooruitzichten op drie. dat laatste hoeft niet van het CDA gezegd te worden, in percentage een licht verlies lijden en toch een zetel erbij krijgen, ja dat kan. Er zit een vorm van gerechtigheid in vanwege het ongelukkige last minute verlies van vier jaar geleden. Een knappe prestatie, het terugverdienen van de tweede zetel door Student en Stad en dat bij verkiezingen die door het  onder studenten ook zeer populaire D66 zijn gedomineerd. GroenLinks heeft het verlies binnen de perken gehouden en we hadden de PvdD best gegund dat ze met Kisten de Wrede een tweede zetel zouden halen.
Over de Collegevorming;
Uiteraard ligt het initiatief bij D66 en we zouden het een logische stap vinden om eerst te kijken naar de mogelijkheden om meer winnaars te betrekken bij de Collegevorming, SP natuurlijk, CDA, Student en Stad of Christenunie. Daar zijn verschillende combinaties mogelijk die een meerderheid kunnen vormen. Mocht dat niet lukken dan kan er gekeken worden of één van de verliezende partijen kan aanschuiven. Of deze partijen daartoe bereid zijn moeten we van hen zelf horen maar wat de Stadspartij betreft stellen we ons op het standpunt dat iedere partij afzonderlijk een verantwoordelijkheid heeft voor de bestuurbaarheid van de stad en dat betekent dat als er een beroep op ons gedaan wordt daar over te praten valt.
Aandachtspunten voor de onderhandelingen en de informateur: forse opgaven de komende jaren: decentralisaties, financiële situatie en economie, Aandacht nodig voor inspraak, werkgelegenheid en armoedebestrijding en het zijn van een sociale stad. En uiteraard zaken als Meerstad, zuidelijke ringweg, stationsgebied e.o.
Er moet in onze ogen een breed college komen om met name de decentralisaties tot een zo goed mogelijk einde te brengen.