Economie en Ondernemers

Wij staan voor:

  1. Een ondernemersvriendelijk beleid met ruimte voor ondernemen; dus geen betuttelende overheidsbemoeienis of bureaucratie.
  2. Een gemeente die met ondernemers samenwerkt, overlegt en naar ze luistert.
  3. Het terugdringen en tegengaan van overbodige regels of verboden zoals een verbod op terraskachels.
  4. Lokaal aanbesteden wat lokaal kan.
  5. Betaalbare parkeertarieven en goede parkeervoorzieningen.
  6. Lagere lasten en tarieven (OZB, leges, afval) voor ondernemers.
  7. Stimuleren en investeren in een goed vestigingsklimaat en toerisme.
  8. Ruimhartige vergoedingen van inkomstenderving door planschade en luchtfietserij.
  9. Investeren met de regio in een goed vestigingsklimaat; bijvoorbeeld door investeren in Groningen Airport Eelde.
  10. Extra aandacht voor ondernemers in wijken en dorpen; zij zijn het kloppend hard en dragen bij aan de leefbaarheid in wijken en dorpen.

Koopt Groninger waar, zo helpen we elkaar

Een slogan die in het huidige handelsklimaat niet helemaal waargemaakt kan worden maar wel aangeeft hoe belangrijk wij de lokale middenstand en ondernemers vinden. Toeristen en forenzen weten Groningen goed te vinden. Stedentripjes naar Groningen worden steeds populairder. Daarvan profiteert het midden- en kleinbedrijf, de ruggengraat van onze lokale economie. Zorgen voor een goed vestigingsklimaat is prioriteit voor de Stadspartij voor Stad en Ommeland, immers zorgen bedrijven voor werkgelegenheid en levendigheid. Lokale ondernemers zijn de (banen-) motor van onze lokale economie. Die koesteren wij. Zij zorgen voor levendigheid, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarom rollen we voor hen de rode loper uit.

Ondernemers en bedrijven van de huidige gemeenten Haren en Ten Boer mogen geen slachtoffer worden van de gemeentelijke herindeling. Wij willen de OZB voor bedrijven verlagen zodat er een evenredige situatie ontstaat voor de ondernemers uit zowel de dorpen als de wijken. Wij willen meer aandacht voor de winkelcentra buiten de binnenstad.

Ondernemers mogen van van ons niet alleen lage lasten verwachten maar ook dat we overbodige regels terugdringen en bureaucratie verminderen. Bij inkoop en inhuur moet de gemeente allereerst de ogen op de lokale ondernemers richten. Als iets écht niet in Groningen te krijgen is, mag er een deurtje verder worden gekeken. We willen geen betuttelende overheidsbemoeienis met ondernemers maar van gedachten wisselen over werkelijk gevoelde problemen en zoeken naar passende oplossingen. Niet kijken hoe het volgens de regels niet kan, maar met maatwerk kijken hoe het wel kan.

De gemeente moet ondernemers gelijk behandelen, zonder willekeur of bevoordeling. Hierbij horen ook betaalbare parkeertarieven, goede parkeervoorzieningen en voor ondernemers logische laad- en los- tijden en plekken. Ook willen we meer maatwerk voor ondernemers, met extra aandacht voor ondernemers die die in wijken en dorpen ondernemen. Er moet een ruimhartige regeling komen met betrekking tot door planschade en grote (maar ook kleinere) infrastructurele werken, zoals de Zuidelijke Ringweg.