Een mooi succes

Door 20 mei 2011Nieuws

Raadscommissie Werk en Inkomen 18 mei 2011: de ondernemingsraad van de Stichting Weerwerk moet volledig worden erkend

Inleiding
De stichting Weerwerk, waarvan de bestuursleden afkomstig zijn uit de top van de Dienst Sociale Zaken en Werk, treedt op als werkgever van 590 mensen die een gesubsidieerde baan hebben.

Twee jaar geleden is er een ondernemingsraad ingesteld, zoals verplicht is gesteld in de Wet op de Ondernemingsraden, in ieder bedrijf met meer dan 50 werknemers. Het bestuur van de ondernemingsraad, waarvan de voorzitter en de secretaris al jaren bij de Stichting Vluchtelingenhulp werken, liggen vrijwel vanaf de oprichting van de ondernemingsraad in de clinch met het stichtingsbestuur over de hen van rechtswege toekomende rechten: informatierecht, het recht van initiatief, het instemmingsrecht en het adviesrecht. Het argument om deze rechten slechts beperkt toe te kennen en bijvoorbeeld geen jaarverslag te verschaffen: het bestuur bepaalt het beleid niet, maar de politiek! Volgens die redenering zouden werknemers in bedrijven, die onderdeel uitmaken van een groter concern, bijv. Philips, slechts een ondernemingsraad met beperkte bevoegdheden hebben. Zo is het natuurlijk niet. Uiteraard heeft de uitoefening van de bevoegdheden haar begrenzing door externe factoren, zoals de politieke besluitvorming, maar die laten de bevoegdheden op zich onaangetast. Het bestuur van de stichting Weerwerk, lees de dienst SoZaWe, denkt er heel anders over en probeerde de rechten van de ondernemingsraad van begin af aan ernstig te beknotten

De commissie

Ondergetekende mocht de aftrap voor het debat doen om de wethouder te overtuigen dat dit toch echt moest veranderen.

De vertegenwoordigers van de ondernemingsraad waren immers ten einde raad; ze wilden al naar de ondernemingskamer stappen om hun rechten af te dwingen. Ik zei aan het slot van mijn betoog: een links college kan dat toch niet laten gebeuren?

Mijn voorzet bleek goed te zijn, de andere fracties konden zo inkoppen en dat deden ze. De SP (Van Gijlswijk) echter speelde de bal eerst nog zeer hinderlijk naar achteren door allerlei niet ter zake doende interrupties, maar uiteindelijk vond ook deze partij dat het college moet bevorderen dat de ondernemingsraad haar werk gewoon goed moet kunnen doen zonder de blokkades, opgeworpen door het stichtingsbestuur.

De VVD (Rutte), na een uitstekende woordvoering door de PvdA (Loopstra), dat moet gezegd worden, wist de tegenstribbelende en snerende wethouder (“Alderkamp secretaris van de o.r. vertegenwoordigt slechts 53 werknemers”) zover te krijgen dat zij de toezegging deed in ieder geval de ondernemingsraad van de wettelijk verplichte informatie in de juiste vorm, een apart jaarverslag, te voorzien.

Anna Riemersma