Evenementen, Jong, Bruisend, Uitgaan, Recreëren.

Stad en Ommeland staat voor:

 1. Een levendige en veilige stad en uitgaansleven.
 2. De aanleg van een groot festivalterrein voor evenementen.
 3. Invoering van een jongerenraad.
 4. Nacht OV in de weekenden van en naar de dorpen, ook op het platte land.
 5. Een eerlijk deurbeleid in het nachtleven.
 6. Behoud van flexibele sluitingstijden.
 7. Mogelijkheid voor het doen van aangifte tijdens het nachtleven in binnenstad.
 8. Regelmatige controle op brandveiligheid en naleving van drank- en horecawet
  bij alle bedrijven.
 9. Waterwegen toegankelijk houden of maken voor vaarrecreatie.
 10. Een goede afweging tussen economische belangen, leefbaarheid en bewoners- en ondernemerswensen.

Groningen moet rustig zijn voor wie rust zoekt en bruisend voor wie vertier zoekt. Groningen is niet voor niets alleen een veilige, maar ook levendige stad. Een stad die niet alleen toeristen maar ook jongeren en studenten aantrekt. Groningen kent vele verschillende evenementen, van KeiWeek tot Noorderzon, van Koningsnacht tot Groningens Ontzet. Dat willen we graag zo houden, met oog voor het tegengaan van overlast die in de buurt van die evenementen wonen. Daarbij hoort niet alleen dat horecaondernemers de ruimte houden om te ondernemen, bijvoorbeeld door de flexibele sluitingstijden en terrassen. Maar ook dat betuttelende regeltjes worden bestreden. Dit alles met goede afweging tussen economische belangen, leefbaarheid en bewoners- en ondernemerswensen. Uiteraard met een scherp oog voor de gevolgen voor het (openbaar) groen.

Om grote evenementen mogelijke te blijven maken willen we daarom op zoek naar ruimte voor de ontwikkeling van een groot evenemententerrein met geluidswallen om overlast te beperken. Wij zien meer evenementen op bijvoorbeeld de Drafbaan in het Stadspark, en bij de Kardingeplas niet zitten. Door in zo’n festivalterrein te investeren kunnen we de overlast voor omwonenden beperken of zelfs terugdringen.

De Jongerenraad Haren is een enthousiaste groep jongeren die in actie komen om de gemeente aantrekkelijk te maken en te houden voor jongeren. Zij willen jongeren een plek geven om hun ideeën en plannen te ontwikkelen en ervoor zorgen dat ze gehoord worden.
Wij willen dan ook een nieuwe jongerenraad in de nieuwe gemeente Groningen.

Vaarrecreatie moet beter worden gepromoot en knelpunten moeten worden opgelost. De havens moeten worden verfraaid om de verblijfsduur van de vaarrecreanten te stimuleren.