Expert opinion zuidelijke ringweg

Door 27 september 2013Nieuws

 

foto: gemeente Groningen

foto: gemeente Groningen

Vorige week is verkeerskundig ir. Hans Blom door de gemeenteraad aangesteld om een expert opinion te geven over de plannen voor de zuidelijke ringweg. Hij rapporteert zijn bevindingen op 30 september aan de raad en de pers. De dag erna, dinsdag 1 oktober om 20.00 uur, discussiëert de commissie Beheer & Verkeer over zijn rapportage. 

De raad heeft Blom een aantal vragen voorgelegd, die te maken hebben met de gevolgen van de herbouw voor de stadswegen rond de ringweg. Op sommige plekken neemt de verkeersdrukte toe, wat tot veel kritiek uit de zuidelijke wijken als Rivierenbuurt, Herewegwijk, Helpman en de Wijert heeft geleid. Blom is gevraagd te onderzoeken of er alternatieven zijn om de wijken te ontlasten. Voor alle duidelijkheid, het plan als geheel staat niet ter discussie.  

In augustus heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het ontwerp-tracébesluit genomen en tegelijkertijd is de Milieueffectrapport uitgekomen. Daarnaast heeft GGD- Groningen een gezondheidseffectscreening gedaan om de effecten van het ontwerp-tracébesluit voor de omliggende wijken gezondheidskundig te beoordelen. De onderzochte thema’s zijn luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid. Uit het onderzoek van de GGD blijkt dat op al deze gebieden een verbetering optreedt.

Dit alles was de afgelopen weken in Martiniplaza te zien, meer dan 800 mensen maakten hier gebruik van. Intussen zijn er ruim 80 zienswijzen ingediend. Met een zienswijze maakt een burger of een groep van burgers bezwaar tegen (onderdelen van) het plan. 

Wim Maat.