Financiën

Wij staan voor:

  1. Spaarzaam en verantwoord omgaan met uw belastingcenten.
  2. Een degelijk financieel beleid gericht op de lange termijn.
  3. Niet investeren in prestige plannen.
  4. Lage lasten voor inwoners en ondernemers
  5. Terugdringen van externe inhuur en overbodige ambtenaren.
  6. Voldoende reserves en voorzieningena.v. risico’s op basis van een reële inschatting.
  7. Overschotten op kostendekkende belastingen, heffingen en tarieven te gebruiken om tariefsverhogingen te voorkomen en terug te geven aan de belastingbetaler.
  8. Het voorkomen van lastenverhogingen.
  9. Haalbaar en betaalbaar beleid en betaalbare projecten.
  10. Investeren in het op peil houden van voorzieningen.

Financiën
Er gaat veel geld om binnen de gemeente Groningen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat we spaarzaam en verantwoord omgaan met uw belastingcenten. Het grootste deel komt vanuit rijksregelingen en moet aan een specifiek doel worden uitgekeerd. Daar heeft de gemeente weinig tot geen invloed op. Van het deel waar we als gemeente wel vrijheid in hebben kunnen we bijvoorbeeld voorzieningen voor onze inwoners onderhouden en stand houden.

De Stadspartij voor Stad en Ommeland vindt de lokale lasten voor onze inwoners en ondernemers nu al behoorlijk hoog. De nadruk moet liggen op kostenbeheersing en niet op het verhogen van inkomsten ten laste van onze inwoners en ondernemers. De belastingbetaler wordt door ons niet als melkkoe gezien. Daarom zijn wij bijvoorbeeld voor afschaffing van de hondenbelasting.

Bij ons staat voorop dat we gemeentelijke lasten laag houden en onze voorzieningen op peil. Dat betekent dat wij niet bezuinigen op voorzieningen zoals buurthuizen, sport, gezondheid of het beheer en onderhoud.

Een verdere lastenverhoging is dus onwenselijk. De middelen die we hebben moeten we dan ook goed besteden en niet verkwisten aan onzinnige en dure grote projecten. Als we als gemeente toch moeten bezuinigen dan doen wij dat op overbodige plannen, luchtfietserij, overbodige ambtenaren en externe inhuur.
Het gemeentelijke huishoudboekje moet op orde zijn!