G1000 burgertop.

Door 19 juni 2015Nieuws

IMG_20150606_095829Op 6 juni werd in Groningen de eerste G1000 burgertop gehouden in het voormalige hoofdkantoor van het Dagblad van het Noorden. Een verslag.

Zelfs de bekers zijn in het blauw. ‘Tijd voor een goed gesprek’ staat er op. Je kunt niet zeggen dat de organisatie niet zijn best heeft gedaan om de burgertop tot een succes te maken. Vrijwilligers in blauwe T-shirts vlinderen om je heen, heten je welkom, duwen je dingen in de hand en begeleiden je naar de tafeltjes. Net iets te vrolijk allemaal. Duizend Stadjers zijn uitgenodigd om over de toekomst van de stad te praten. Hoeveel er werkelijk gekomen zijn, is moeilijk te zeggen. Er zijn meer dan vijfhonderd mensen in de zaal, maar de organisatie heeft ook politici, ambtenaren en allerlei instellingen uitgenodigd. Burgemeester Den Oudsten is er en wethouders De Rook en Van der Schaaf schuiven ook aan.

Het fenomeen is overgewaaid uit België en wordt sinds dit jaar door minister Plasterk ondersteund. Het Rijk en de gemeente hebben voor deze dag 30.000 euro neergeteld. De rest heeft de Groningse organisatie dankzij sponsoren voor elkaar gekregen. De deelnemers worden zo verdeeld dat alle leeftijdsgroepen aan de tafels vertegenwoordigd zijn. Meteen valt op dat allochtonen nauwelijks zijn komen opdagen. In de ochtendsessie wordt er per tafel drie keer een half uur gepraat over de stad. Tussendoor wisselen de deelnemers van tafel. Aan het einde van het halve uur vult iedereen via een app een woord in dat het beste het thema van het gesprek weergeeft. De tien woorden die het vaakst genoemd zijn, gaan door naar de middag.

De hele ochtend wordt er druk gediscussieerd over van alles en nog wat. Iedereen die is komen opdagen heeft een duidelijk mening over wat de gemeente nodig heeft. Nadeel van het systeem is wel dat alles in één woord moet worden samengevat, waardoor aan het einde van de ochtend voor de hand liggende woorden als ‘betrokkenheid’, ‘initiatief’ en ‘saamhorigheid’ worden gekozen. De meest opvallende keuzes zijn ‘basisinkomen’ en ‘vrijstaat’.

In de middag worden de gekozen woorden in opnieuw drie sessies omgezet naar concrete projecten. Deze keer mag eenieder aanschuiven bij het onderwerp dat hem of haar het meeste aanspreekt. Aan het eind van de middag worden de projecten voorgesteld. Via de website van G1000 Groningen kunnen ook niet-deelnemers zich opgeven om een project daadwerkelijk van de grond te krijgen. De organisatie helpt nog met het proces, maar is niet verantwoordelijk voor het succes.

De projecten zijn op zich best wel aardige aanzetten om tot een agenda voor de stad te komen, die niet door de politiek wordt ingevuld. Wat er in de praktijk van gaat komen, is echter afwachten. In Amersfoort, waar de eerste Nederlandse G1000 werd gehouden, is er uiteindelijk vrij weinig gerealiseerd. Wel is Amersfoort ertoe overgegaan om burgertoppen per wijk te houden. Overigens is dat ook één van de tien door Groningers gekozen projecten.

In opdracht van minister Plasterk volgen wetenschappers alle burgertoppen. Zij zoeken uit of de G1000 daadwerkelijk een bijdrage levert aan de democratie en een blijvertje wordt.

De tien gekozen projecten vind je op http://www.g1000groningen.nl/10-van-stad.