Gedwongen herindeling Haren is moderne Spaanse inquisitie

Door 3 februari 2017Nieuws

 

foto: Dvhn.nl

Een eigentijdse Spaanse inquisitie Zo noemt de Stadspartij de gedwongen samenvoeging van Haren bij Groningen. Met gedeputeerde Patrick Brouns als IJzeren Hertog van het CDA.  De Spaanse inquisitie was een katholieke rechtbank die in de middeleeuwen ketters opspoorde en ter dood veroordeelde.

Tot op de dag staat de term voor dwang en onverdraagzaamheid. Maar ook voor het tegendeel bereiken van wat je uiteindelijk wilt. Want het katholieke geloof heeft het allang niet meer alleen voor het zeggen. IJzeren Hertog Brouns is gewaarschuwd. Hij voert de moderne inquisitie aan. Dat zijn mensen die ten koste van alles hun wil aan anderen proberen op te leggen. Voor de verkiezingen van 2015 beloofden SP, D66 en het CDA in de Provinciale Staten dat gemeentelijke herindelingen niet van bovenaf opgelegd moeten worden. Ze moesten van onderop gesteund. Eenmaal op de stoel van de bestuurders is die belofte totaal vergeten. Het leidt tot onbehoorlijk bestuur. Waarbij alle onderdanen, dus ook die in Haren, moeten gehoorzamen aan landsheer Brouns.

De Stadspartij doet dat niet. De Stadspartij verzoekt burgemeester en wethouders dringend Haren uit het bestuursakkoord te halen. Niet alleen vanwege de ontoelaatbare dwang op deze gemeente maar ook om Ten Boer niet in de problemen te brengen. Worden de besluiten dit jaar niet genomen – heel waarschijnlijk met het tegenstribbelende Haren – dan lukt het niet de samenvoeging van Ten Boer met Groningen voor 1 januari 2019 te regelen. Met als gevolg dat Ten Boer in grote problemen komt. Bijvoorbeeld doordat tijdelijke contracten moeten worden omgezet in vaste en de gemeente Groningen die mensen over moet nemen. Is dat de wens van de IJzeren Hertog?