Geen cent extra voor het Forum

Door 15 september 2016Nieuws

forum-1-150x150Geen cent extra voor het Forum. Dat is toch een harde afspraak die college en gemeenteraad van Groningen maakten. De Stadspartij is dan ook stomverbaasd over uitspraken van Forumdirecteur Dirk Nijdam in het Dagblad van afgelopen zaterdag.
Directeur Nijdam meent dat het Forum flink wat inkomsten misloopt doordat het gebouw technisch wordt aangepast en claimt een bedrag van één miljoen euro. De Stadspartij is niet blij dat de eerder gemaakte afspraak nu al niets meer waard lijkt.
De bouw van het Forum is tussentijds stilgelegd om het gebouw sterker te maken voor aardbevingen. Over de extra kosten zijn afspraken gemaakt met de NAM. Onlangs werd bekend de Stichting Groninger Forum één miljoen euro aan extra kosten claimt, onder meer omdat de bibliotheek pas maanden later naar het Forum kan verhuizen. Terwijl deze kosten zijn meegenomen in de afspraken die hierover met de NAM zijn gemaakt.
Is dit onkunde van het college? Of een moedwillige poging de raad te misleiden door extra kosten niet te voorzien. Zodat ze in de loop der tijd als tegenvallers opduiken en de raad er wel mee akkoord moet gaan.

De Stadspartij houdt het college aan de afspraak: geen cent extra voor het Forum. Er komen ongetwijfeld nieuwe tegenvallers. De Stadspartij vindt dat ook die door de veroorzaker, de NAM, en niet door de gemeente betaald moeten worden.
Niet voor niets noemde de Stadspartij eerder de NAM-deal al een heel slechte deal omdat hierin niet voldoende lijkt voorzien.

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.

Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO van de Stadspartij inzake claim Stichting Groninger Forum.

Groningen 14 september 2016,
Geacht college,
De Stadspartij is stomverbaasd over uitspraken van Forumdirecteur Dirk Nijdam in het Dagblad van afgelopen zaterdag.
Directeur Nijdam claimt dat het Forum flink wat inkomsten misloopt doordat het gebouw technisch wordt aangepast. De oorzaak van de aanpassing is bekend, het aardbevingsbestendig bouwen.
Verder stelt Nijdam onder meer dat de vertraging van de verhuizing van de bibliotheek extra kosten met zich mee brengt.
Nijdam claimt in het artikel dat het om een bedrag van zeker een miljoen euro zou gaan.
Een claim die wat de Stadspartij betreft niet toegekend kan worden omdat de afspraak met de raad is dat er geen cent extra gemeentelijk geld naar het Forum gaat.
De gemeentelijke projectdirecteur laat in een reactie weten dat de gemeente de claim aan het doorrekenen is. Een onbegrijpelijke reactie in de ogen van de Stadspartij.
De Stadspartij heeft dan ook de volgende vragen:
In het raadsvoorstel “Kredietaanvraag aardbevingsbestendig bouwen Groninger Forum” van 7 oktober 2015 (Registratienr. 5261052 ) schrijft het college het volgende:
“In dit raadsvoorstel wordt u gevraagd het krediet ter hoogte van € 68 miljoen voor het Groninger Forum beschikbaar te stellen, zodat wij de bouw van het Groninger Forum kunnen hervatten en hiertoe nadere afspraken met BAM en overige derde direct betrokken partijen kunnen maken. Wij achten het voor de gemeente, maar ook voor alle betrokken partijen en de omgeving van belang om zo spoedig mogelijk de bouwwerkzaamheden te hervatten en de vertragingskosten te beperken.”
Is het college zich bewust van de harde afspraak met de gemeenteraad dat er geen extra gemeenschapsgeld naar het Forum mag gaan?

Is het college het met de Stadspartij eens dat de door Nijdam genoemde kosten voortkomen uit de bouwvertraging en dan ook uit de NAM-deal moeten worden betaald.

Kan het college aangeven hoe de eerdergenoemde zinsnede uit het raadsvoorstel van 7 oktober 2015 uit te leggen is na de uitspraken van Dhr. Nijdam?

Namens de fractie van de Stadspartij,

Amrut Sijbolts.