Geen kolder in de kop, maar Groningse nuchterheid.

Door 29 oktober 2013Nieuws

 

geldlenenstudentDe begroting voor 2014 stelt de Stadspartij teleur. De woonlasten worden onvoldoende verlaagd en de OZB gaat weer omhoog.  De voedselbank draait ondertussen overuren. Diverse instellingen ontvangen 10% minder subsidie. De Stadspartij heeft er altijd voor gewaarschuwd; het onnodige en mislukte forum gaat ten kosten van nuttige en sociale voorzieningen in de stad! De rekening voor de tomeloze ambities uit het verleden wordt nu door de Stadjers en ondernemers betaald. Zij worden onvoldoende ondersteund, parkeertarieven gaan omhoog en de binnenstad wordt door groeiende leegstand steeds onaantrekkelijker. Zo draait Groningen zijn middenstand, inclusief de marktkooplui, de nek om. Ook wordt onvoldoende gedaan om de studentenoverlast in de wijken terug te dringen.

Voor de Stadspartij staat voorop dat Groningen een sociale stad is waarin iedereen mee doet en niemand aan de kant staat. Aandacht voor ouderen en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Een bereikbare stad, met ruimte en groen en aandacht voor cultuur, jeugd en onderwijs. Een stad waar naar Stadjer en ondernemer wordt geluisterd. Een kleinere overheid met minder ambtenaren. Een stad met een ruime Campus voor studenten en een plein in plaats van het Groninger Forum. Het is tijd voor een trendbreuk!