Geen onomkeerbare besluiten nemen bij het Groninger Museum

Door 16 januari 2012Nieuws

Foto: Ralph Richter © Groninger Museum

 

De Stadspartij is op zoek naar de achtergronden van de ontstane situatie rond het Groninger Museum. De politieke verantwoordelijkheid van de wethouders en de gedeputeerden zal daarbij aan de orde moeten komen.

De Raad zal pas eind februari een onderzoekrapport over het Groninger Museum kunnen bespreken. Het kan zijn dat de Gemeenteraad dan wijzigingen in de structuur en organisatie van het Groninger Museum wil aanbrengen.

Omdat de gemeenschap nu gevraagd werd om extra geld voor het museum uit te trekken zal de volksvertegenwoordiging de gelegenheid moeten krijgen om besluiten over de koers van dat museum te nemen.

De Ondernemingsraad van het Museum moet daarbij een gesprekspartner zijn. Omdat de banen en de toekomst van veel medewerkers in gevaar zijn moet ook naar de ondernemingsraad worden geluisterd.

De Stadspartij pleit daarom voor het bevriezen van de bestaande situatie op dit moment. De Stadspartij is van mening dat er op korte termijn bij het museum geen onomkeerbare besluiten mogen worden genomen op het gebied van personele en financiële zaken. Niet door de tijdelijke directie, niet door het overgebleven deel van de Raad van Bestuur en evenmin door de Gedeputeerde of de Wethouder.

De Stadspartij zal hierover schriftelijke vragen aan het stads- en provinciaal bestuur sturen.

Raad en Staten moeten eerst alle financiële achtergronden kennen en een politiek debat kunnen voeren.

 

Hoogachtend,
Namens de fractie van de Stadspartij,

Robert Prummel
Jacob Bolhuis