Gemeenteraad heeft besluit op drijfzand genomen over het Groninger Forum

Door 24 januari 2010Nieuws

B&W schrijven “Ons college heeft een principe afspraak gemaakt met het college van Gedeputeerde Staten van de de provincie Groningen over een bijdrage van 35 miljoen uit het Ruimtelijk Economisch Programma in het voorjaar van 2008”. Toen groeiden volgens de Stadspartij de bomen nog de hemel in. Daarna kwamen het debacle Blauwe Stad en de kredietcrisis. Vanwege de credietkrises, komen er nog zware bezuinigingen aan vanuit het rijk, die ook de provincies zwaar zullen treffen. Hiervoor sluit het college van B&W volledig de ogen.
Een principe afspraak houdt volgens de Stadspartij in, dat de provincie er in principe ook weer af kan. Uit de beantwoording van de vragen blijkt verder, dat de provincie de randvoorwaarden voor deze subsidievertrekking nog moet formuleren. B&W gaat er eenvoudigweg vanuit dat deze zonder meer door Provinciale Staten zullen worden vastgesteld. Hoe weet B&W wat de Provinciale Staten gaan doen? De Partij voor het Noorden zal deze kwestie in de Staten aan de orde stellen. Er wordt dus in Groningen een bouwbesluit genomen op basis van een besluit over financien, dat Provinciale Staten nog moeten nemen. Dat kan echt niet.
De subsidieaanvraag voor deze 35 miljoen moet nota bene nog bij de provincie worden ingediend. De Stadspartij wil niet dat dit nog wordt ingediend. Dit is te laat en de toekenning is veel te onzeker in deze barre financiele tijden. Het forum moet nu worden afgeblazen.

Leave a Reply