Groninger alternatief voor ingewikkeld burgerinitiatief

Door 8 juni 2011Nieuws

Artikel uit Binnenlands Bestuur.

Groninger alternatief voor ingewikkeld burgerinitiatief Geen ingewikkeld burgerinitiatief maar een vernieuwde ideeënbus op de gemeentelijke website. Op die manier hoopt de Groninger Stadspartij met haar initiatiefvoorstel de burger meer bij de gemeentepolitiek te betrekken.

Nadelen
Groningen kent geen burgerinitiatief waarmee burgers hun eigen onderwerpen kunnen agenderen voor de raadsvergaderingen. Een initiatief daartoe werd in 2003 door de raad afgeserveerd.

Ingewikkeld
En terecht, zo vindt raadslid Anna Riemersma van de Stadspartij Groningen nu nog steeds. ‘Aan dat initiatief zitten teveel nadelen, het wekt verwachtingen die niet altijd waargemaakt worden en het is te ingewikkeld.’ In gemeenten die het wel hanteren komen volgens haar hooguit twee voorstellen per jaar binnen.

Knop op website
Omdat ook de fracties in Groningen ‘burgerparticipatie hoog in het vaandel hebben’, heeft de burgerpartij nu een alternatief voorgesteld: zet een knop op de gemeentelijke website waarmee burgers een idee kunnen posten. Niks ingewikkelde procedures, geen handtekeningen nodig, iedereen kan zijn idee vanuit huis in de elektronische bus doen.

Vernieuwde ideeënbus
Het klinkt als de aloude ideeënbus, maar Riemersma voegt er wel een nieuw element aan toe: alle raadsfracties die het lezen kunnen reageren, maar het idee niet zomaar overnemen ‘Het mooie is dat de indiener op basis van de reacties zelf kiest met welke fractie hij het idee verder wil uitwerken.’

Niet verplichtend
Niet de politiek maar de burger zelf zit aan de knoppen, maar dat wil niet zeggen dat het idee ook altijd in de raad zal worden behandeld. De verplichting van het burgerinitiatief kent het voorstel van de stadspartij niet. Dat is ook niet nodig, stelt Riemersma: ‘Het moet natuurlijk wel serieus zijn. Maar een goed idee zal zeker door de fracties worden opgepakt en zo op de agenda verschijnen’.
31 mei 2011