Het Hoofdstation gaat op de schop

Door 4 april 2016Nieuws
foto: nu.nl

foto: nu.nl

Het Hoofdstation gaat op de schop. Dat wisten we natuurlijk al, want bijna drie jaar geleden schreef ondergetekende er ook al over op haar weblog.
Maar nu werd in de raad van 30 maart jl. een stap gezet in het ontwikkelen van de plannen over hoe het eindresultaat van het station eruit moet gaan zien. Het mooie 120 jaar oude hoofdgebouw krijgt een centrale functie. De reizigers gaan in de toekomst door de hal naar de reizigerstunnel. Ons werd verzekerd dat met de toegankelijkheid voor de reizigers met een functionele beperking goed rekening wordt gehouden. Dat zelfde gaat ook gebeuren voor de nieuwe ingang aan de zuidkant van het station waar een glooiende toegang wordt gedacht. Natuurlijk blijven wij de toegankelijkheid op dat punt kritisch volgen.

Het Hoofdstation wordt dagelijks door 35.000 mensen gebruikt. Ons standpunt is dat het stationsgebied dan ook vooral functioneel moet zijn, zonder obstakels voor de haastige reiziger, dus geen obstakels zoals kunstwerken en bomen. Een station als verblijfsgebied heeft voor ons geen prioriteit. Inmiddels is er een discussie over de historische perronkappen, waar wij niet buiten willen blijven.

Om de relatie met het laat 19 -eeuwse hoofdgebouw te behouden moeten (vinden wij) de historische kappen op de perrons 1 en 2 blijven. Op perron 3 en 4 is ook nog zo’n mooie kap, maar ook een doorschijnende wat groezelige kap. Die mag wel worden vervangen, wel met behoud van de gietijzeren dragers.

Perron 6 het dichtst bij zuidentree, die een modern aanzien zal krijgen, mag wat ons betreft een futuristische kap dragen. CDA, C.U en SP dienden een motie in, waarbij wij ons aansloten, om het historische karakter van het station te behouden.

Die haalde het helaas niet. Wel werd toegezegd dat voor het verplaatsen van monumentale onderdelen toestemming van de raad zal worden gevraagd.

De blauwe brug wordt treft overbodig als de tunnels worden aangelegd. Eerst dachten we aan herbestemmen ergens anders. Maar bij nadere beschouwing en betreding (heel akelige stenen trappen) moet de conclusie zijn: weg met dat onding.

Of als het toch moet, dan zover mogelijk weg op het suikerunieterrein, de plek waar sommige fracties voor schijnen te voelen.

Anna Riemersma