Het mogelijke vertrek van Gronings Essent kantoor naar Zwolle

Door 13 augustus 2013Nieuws
essent

Foto: rtvnoord.nl

  1. Is het College van B&W anders dan via de media eerder in kennis gesteld van het mogelijke vertrek van Essent naar Zwolle?
  2. Hoe verhoudt dit besluit van Essent zich tot de afspraken die zijn gemaakt bij de verkoop van Essent aan RWE en de eerdere reorganisatie in 2010?
  3. Essent heeft veel klanten in de gemeente Groningen. De burgers van Groningen hebben Essent na de privatisering van het gas- en elektriciteitsbedrijf ook groot en winstgevend gemaakt door de niet geringe tarieven. Is dit voor het college een argument om te vechten voor het behoud van Essent? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, waarom niet?
  4. In hoeverre is de gemeente Groningen nog klant bij Essent en om welk bedrag gaat dat jaarlijks? Is dit College bereid om de zakelijke relatie met Essent te heroverwegen bij eventueel vertrek naar Zwolle?
  5. De woordvoerder van Essent liet 12 augustus jl. tijdens een interview op OOGTV weten dat vertrek uit Groningen nog helemaal niet zeker is. Wat gaat dit College doen om Essent op andere gedachten te brengen en de Groningse vestiging open te houden en misschien uit te breiden ook in het kader van het project Energy Valley.
  6. Volgens wethouder Van Keulen (in Dagblad van het Noorden) zou het niet gaan om hoogwaardige functies die verhuizen naar Groningen, is dat een criterium voor het College om niet actief aan behoud van werkgelegenheid te doen? Zo ja, waarom?
  7. Is het College van B&W bereid om samen met de Provincie Groningen Essent te benaderen en op andere gedachten te brengen?
  8. Volgens Wethouder van Keulen is een eventueel vertrek van Essent naar Zwolle niet dramatisch voor de stad. Welk criterium gebruikt hij hiervoor in tijden van recessie?
  9. Welk beleid voert dit College om geregeld gesprekken te voeren met middelgrote bedrijven die belangrijk zijn voor de Stad en Ommeland?

Hoogachtend, namens de fractie van de Stadspartij,

Robert Prummel