Hoge flat Reitdiephaven: College schuift belangen omwonenden opzij

Door 23 juni 2018Nieuws

“Zitten we hier voor projectontwikkelaars met exotische plannen of zitten we er voor onze inwoners en ondernemers?” Deze vraag stelde fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland woensdag in de gecombineerde raadscommissie. Onderwerp van discussie was de meer dan 50 meter hoge woontoren die burgemeester en wethouders willen neerplempen bij de Reitdiephaven.

Volgens Sijbolts wordt er nog steeds onvoldoende naar de omwonenden geluisterd. Zij dachten in gesprek te zijn met het college , maar hoorden pas enkele uren voor de commissievergadering over de nieuwe varianten in het plan. De torenflat wordt geen 60 meter maar 52,50 meter en komt iets verder van de haven te staan. Verwaarloosbare verschillen. Voor D66, GroenLinks, PvdA en VVD, daarbij bijgestaan door Student&Stad mogen de belangen van omwonenden en plaatselijke ondernemers opzijgeschoven worden voor het stedelijk belang zoveel mogelijk huizen in Groningen bouwen.

Stad en Ommeland: De collegepartijen verwarren praten over hun plannen met bewoners met echte inspraak. Zo loopt de exploitant van de jachthaven tegen een blinde muur op als hij het college wil spreken. Sijbolts: “Hoe kan het dat het college geen reacties stuurt en niet bereid is om met de ondernemer in gesprek te gaan?” Hij vroeg de VVD of de letter D van die partij nog steeds staat voor Democratie. Sijbolts herinnert eraan dat dit college van D66, GroenLinks, VVD en PvdA bij de start aangaf uitdrukkelijk wilde luisteren naar kritische en actieve bewoners. Volgens hem is daar niets van terecht gekomen. ”Wat overheerst, is nog steeds de houding ‘wij weten wel wat goed voor u is’. Sijbolts: “Het is nog steeds eenrichtingsverkeer. Het college weet wel wat goed voor u is en beslist vanuit ivoren torens over haar burgers. Plannen worden doorgedramd in de hoop onze inwoners het nakijken te geven.”

Op basis van onderzoeken komt het comité van bezorgde bewoners Reitdiephaven tot de conclusie dat hoogbouw nadelige gevolgen heeft voor verkeer, veiligheid en parkeren. In een gesprek heeft wethouder Van der Schaaf bewoners en ondernemers verzekerd dat de haven geen schade mag lijden. Uit het onderzoek naar de economische effecten blijkt duidelijk dat de haven wel nadelen ondervindt van de hoogbouw.

Stad en Ommeland wil dat de bewoners en ondernemers serieus worden betrokken bij verdere planvorming waarbij hoogbouw niet leidend is. Wethouder Van der Schaaf deed alleen de toezegging dat er een nieuwe bijeenkomst in de wijk komt als de plannen na de verkiezingen verder zijn uitgewerkt.

Laat een reactie achter