Hondenbazen aan de lijn.

Door 23 november 2013Nieuws

Woensdag 20 november jl. sprak de commissie Beheer en Verkeer over het hondenbeleid. Bespreekpunten waren de opruimplicht en de aanlijnplicht. Geen van de partijen in de raad heeft kritiek op de verplichting hondenpoep op te ruimen. Ook de Vereniging Hondvriendelijk Groningen  (VHG) is daar zondermeer voor. Maar met het aanlijngebod ligt het heel anders. Er hebben zich sinds het weer invoeren van de handhaving van dit gebod felle discussies voorgedaan. Niet op zijn minst op straat tussen BOA’s (buitengewone opsporing ambtenaren) en hondenbazen. De Ombudsman van Groningen, mevrouw Willy Kol kwam er zelfs aan te pas. Haar rapport was schokkend. Ze noemde vrijwel alle bezwaren van de hondenbezitters gegrond! Er is (was) sprake van slordige en verwarrende  regelgeving en toepassing. Het college van b&w neemt de kritiek ter harte, maar komt niet aan de kern: het aanlijngebod. De gemeente heeft wel wat verbeteringen doorgevoerd: BOA’s worden getraind en ze kunnen in plaats van moeten bekeuren. Maar dat zadelt ze wel op met een interpretatieprobleem.

De VHG stelt dat altijd aangelijnde honden moeilijk op te voeden zijn en vervelende honden worden. De lol gaat er voor de hondenbezitters af. De VHG wil alleen overlast veroorzakende honden aan de lijn. De vereniging noemt de handhaving door de BOA’s rigide. Maar anderzijds moeten die wel uitvoeren, de regel is simpel: een hond dient aangelijnd (of de baas, zoals de Partij voor de Dieren zei). De Stadspartij wil net als de PvdD de aanlijnplicht afschaffen. Als dat niet haalbaar is, stellen we een versoepeling voor door de aanlijnplicht tussen bijvoorbeeld 20 en 8 uur af te schaffen. De wethouder wou daar niet aan, noemde het verwarrende regelgeving. Tja. Mooi was het idee van de PvdD van een certificaat voor ‘goede’ honden en bazen. De andere partijen bleven vasthouden aan de aanlijnplicht. Andere wensen door veel partijen genoemd zijn meer afvalbakken voor de poep en meer uitloopgebieden. Tenslotte vragen wij ons af of het deponeren van plastic zakjes met poep in het riool  kwaad kan? Het onderwerp komt in de raad terug. 

WM