Iedereen gelijke rechten.

Door 13 november 2014Nieuws

De Stadspartij wil dat de overheid zo transparant mogelijk te werk gaat. Waarom is dat zo belangrijk? Een transparante overheid? Een overheid die helder is in de besluitvorming is noodzakelijk voor ieders gevoel van rechtvaardigheid. Als er maar wat aangerommeld wordt in het halfduister krijg je praatjes, verdachtmakingen en de schijn van vriendjespolitiek. De overheid heeft er dus zelf ook veel baat bij om transparant te zijn, zou je denken……

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad dat de drie organisaties, die zich bezighielden met de opvang van dieren, moesten samenwerken om voor subsidie in aanmerking te blijven komen. In de loop van dit jaar bleek dat één van die organisaties buiten de boot dreigde te vallen. Het gaat om de Stichting Dierenopvangcentrum Groningen. Deze stichting trok aan de bel en de Stadspartij ging in gesprek met alle betrokken organisaties. Het werd duidelijk dat de twee andere organisaties, Dierenambulance en Dierenbescherming, niet wilden samenwerken met de Dierenopvang terwijl dat wel een voorwaarde voor de subsidie was. Typisch een moment waarop de overheid, in dit geval de wethouder, zou moeten ingrijpen en de regie zou moeten overnemen. Dat gebeurde niet. Daarop besloot de Stadspartij deze kwestie aan de gemeenteraad voor te leggen. Die zou toch zeker het naadje van de kous willen weten, het gaat hier tenslotte om gemeenschapsgeld. De Stadspartij diende een motie in waarin het college werd opgeroepen om duidelijke redenen te geven waarom de subsidie voor de dierenopvang stopgezet zou moeten worden. Een transparante overheid, weet u nog? We kregen echter alleen steun van de partij voor de Dieren, alle andere partijen vonden het wel best dat een organisatie aan de kant werd geschoven zonder dat iemand exact wist wat de reden er achter was. Dan kun je jezelf als belanghebbende ook niet meer verdedigen. Jammer dat partijen die de mond vol hebben over samenwerken, dialoog en bestuurlijke vernieuwing hier in de praktijk zo slordig mee omgaan.

Wij hebben alle begrip voor het onbegrip van de dierenopvang maar dat is slechts een hele schrale troost.