In memoriam: Gerard Offerman

Door 9 oktober 2015Nieuws

GerardOffermanStadspartij oprichter Gerard Offerman overleed op 31 juli jongstleden volkomen onverwacht. Hij was voor een korte vakantie met zijn man in Duitsland.

Offerman was een van de oprichters van de Stadspartij in 2001. Na een geslaagde actie tegen het voornemen van de gemeente om een hoge flat op de voormalige Ennamlocatie  tegenover de Lodewijkstraat aan de overkant van het spoor te bouwen besloten de toenmalige actievoerders tot deze stap. Onder hen Robert Prummel, in de vorige raadsperiode fractievoorzitter van de Stadspartij, en de huidige fractievoorzitter Amrut Sijbolts. Offerman was de eerste voorzitter van de Stadspartij en werd in 2010 raadslid.

Offerman had zich al veel eerder verdienstelijk gemaakt in de Oosterpoort als voorzitter van de Wijkraad, later opgegaan in het Buurtoverleg. Dat was in de roerige jaren van de dreigende afbraak van de Oosterpoortbuurt. Mede door zijn inzet is het zover niet gekomen.

Ook het Zuiderpark heeft mede aan Offerman zijn voorbestaan te danken. Samen met de Vrienden tot het Behoud van het Zuiderpark en Omgeving, waaronder wijlen prof. dr. Jan Kremer, verzette hij zich tegen de afbraakplannen van de toenmalige wethouder Ypke Gietema. De actie had succes en het Zuiderpark is zelfs nationaal erfgoed geworden.

Gerard Offerman publiceerde boeken over de Oosterpoort en het Zuiderpark. Daarnaast heeft hij diverse wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan, zoals “Innovatie in het midden en kleinbedrijf” en “Groningen ten zuiden van de vesting 1500-1875”.

Zijn werkterrein beperkte zich niet tot de Oosterpoort. Offerman was in de tachtiger jaren voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Stad Groningen en hij nam het initiatief voor het archeologisch onderzoek op het Martinikerkhof naar het middeleeuwse prefectenhof.

Hij werkte jarenlang in Den Haag, alwaar hij een pied-à-terre had, voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat, maar zijn hoofdverblijf bleef altijd in Groningen aan de Lodewijkstraat. Offerman was projectleider en later voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals het later heette.

Naast zijn werk organiseerde hij symposia en internationale congressen. Een van zijn projecten was Evoice, een door de Europese Unie gesubsidieerde methode om burgers ook met moderne technieken meer inspraak te geven.

Voor zijn vele verdiensten is hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De Stadspartij heeft veel aan hem te danken als oprichter, voorzitter en raadslid. Hij werkte hard, gaf onder anderen vorm aan het rapport over kapper Botos en stelde scherpe vragen aan het college. Hij had een groot gevoel voor humor en was een warme persoonlijkheid.

Drs. Ing. Gerard Offerman is 64 jaar oud geworden.