Is een glas water teveel gevraagd?

Door 12 juni 2013Nieuws

a_glas_of_water_sasDe Raad van Groningen zal binnenkort een nieuw Reglement voor de Raadscommissies vaststellen. Daarin gaat de positie van insprekers er niet op vooruit. De Stadspartij wil het voor de insprekende burgers opnemen.

Wie nu inspreekt moet dat staande doen, staande in een hoekje van de zaal met voor zich een wankele microfoon. Wie moeite heeft met spreken in het openbaar, en dat zijn de meeste mensen, wordt het zo nòg moeilijker gemaakt dan het al is.

De raadsleden en wethouders leunen achteruit in het pluche terwijl een burger daar met de microfoon worstelt. Meestal moet de voorzitter van de commissie de burgers er aan herinneren dat ze het rode knopje moeten indrukken. Dat alles is de Stadspartij een doorn in het oog.

In het Provinciehuis krijgt de inspreker wèl een stoel! Waarom, vraagt de Stadspartij, is het Gemeentehuis dan zo ongastvrij?

In het Stadhuis gaat een voorstel voor de Raadscommissies rond waarin de rechten van insprekers nog verder worden beknot, omdat tijd voor inspraak ten koste zou gaan van de politieke proces. Volgens de Stadspartij klopt dat niet. Inspraak is daarvan een onontbeerlijk onderdeel!

Het is onplezierig wanneer een inspreker niet juist is begrepen. Daarom moet hij of zij een tweede termijn krijgen.

Soms drukt een boze inspreker zich niet “parlementair” uit. De Raad wil zulk gedrag nu gaan bestraffen met schorsingen van een jaar. Het opleggen van die straf wordt de taak van een schimmig en exclusief orgaan; het lot van insprekers wordt in handen van het in het geheim en achter dubbel gesloten deuren vergaderende Praesidium van de Gemeenteraad gelegd. Niet het Praesidium maar de commissie zèlf moet volgens de Stadspartij mensen schorsen. Het Praesidium van de Raad heeft een andere taak en is geen openbaar orgaan.

Fractievoorzitter Robert Prummel van de Stadspartij zal in de Raad verschillende amendementen indienen. Zo moet de positie van de insprekers en de kleinere fracties worden versterkt.

Voor Robert Prummel is een tafel, een stoel, een microfoon en een glas water wel het minste dat een inspreker moet krijgen. De inbreng van burgers in het debat is dat waard.