Is het Groninger Forum een ‘kat in de zak?’

Door 24 november 2014Nieuws

Het college stelt de raad aanstaande woensdag voor om akkoord te gaan met een extra investering van bijna een half miljoen euro in het Forum waardoor het restaurant op de tiende verdieping groter kan worden. Deze half miljoen Euro wordt uit de exploitatie van het Forum gehaald zodat er meer gemeenschapsgeld bij moet om de zaak rond te krijgen. In de ‘echte wereld’ zou er dan meer huur voor het Forum betaald moeten worden aan de gemeente, er wordt immers extra geld gestoken in commerciële ruimtes. De gemeente ziet echter geen cent terug in de vorm van een huurverhoging. Volgens de Stadspartij is hier sprake van oneerlijke concurrentie omdat ’echte’ ondernemers geen beroep kunnen doen op een potje gemeenschapsgeld en dus veel meer risico lopen.

In den beginne was het de bedoeling dat het Forum iets nieuws zou brengen, een verrijking van de binnenstad. In de loop der jaren werd steeds duidelijker dat het een lege huls betrof die leed aan chronische ideeënarmoede. Je kon er dus op wachten dat iemand zou gaan roepen dat het allemaal ‘commerciëler’ ingericht moest worden. Het merendeel van de raad omarmde deze gedachte in de hoop verschoond te blijven van grote exploitatietekorten. Wellicht dat het nog gaat lukken ook, maar ten koste van wat? Buiten het gemeenschapsgeld wat hiermee gemoeid is, is de kans groot dat andere horecaondernemers omzetverlies gaan draaien, personeel moeten ontslaan of zelfs het loodje gaan leggen. Concurreren tegen een overheidsgesteunde onderneming is ook ondoenlijk. De Stadspartij vindt dat de gemeenteraad hier niet mee akkoord moet gaan omdat op deze wijze de exploitatie van het Forum ten koste zal gaan van omliggende ondernemers en hun personeel. Wij zullen een motie indienen die stelt dat investeringen in commerciële activiteiten gedekt moeten worden uit de huuropbrengst zodat de concurrentie met andere ondernemingen een eerlijke blijft.

De Stadspartij heeft als enige partij in de Groninger gemeenteraad consequent het Forum afgewezen, ook nadat in 2005 het referendum vanwege te lage opkomst ongeldig is verklaard. Omdat het Forum steevast kan rekenen op een ruime meerderheid in de raad, meestal alle fracties minus Stadspartij en Partij voor de Dieren, heeft de Stadspartij noodgedwongen de koers verlegd en zet nu vooral in op schadebeperking. De Stadspartij blijft onverminderd van mening dat het Forum een misser van historisch formaat is.