Komen er Tiny Houses in Groningen?

Door 18 februari 2017Nieuws

foto: kernhout.nl

In de raad van woensdag 15 februari was iedereen positief over het voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren om Tiny Houses, kleine huisjes, in Groningen te bouwen. De Stadspartij sprak ook waardering uit voor het plan daarbij verwijzend naar de vele bestaande hofjes met hofjeswoningen in Groningen. Verder noemden we nog de Centraal-Wonenbeweging van dertig jaar geleden. Die had een sterke sociale dimensie en die vinden wij in het initiatief niet erg terug.

Er is veel behoefte aan woningen voor jongeren, maar is dat ook de groep die ‘tiny’ en duurzaam wil wonen? Deze vraag werd niet duidelijk beantwoord, maar misschien biedt het te organiseren evenement meer duidelijkheid. Een evenement waar niet alleen gesproken wordt over deze nieuwe woonvorm maar ook een aantal voorbeelden te zien zijn.

Bij Tiny Houses gaat het ook om gridloos wonen: geen waterleiding en geen riolering. Daar schrikt de Stadspartij van. Is dit niet teruggaan naar de tijd zonder waterleiding en riolering? Waardoor de volksgezondheid er zeer slecht voorstond?

Tenslotte pleitte raadslid Anna Riemersma van de Stadspartij ervoor om als mogelijk bouw- en manifestatieterrein te kijken naar Ten Boer.  We moeten er immers aan gaan wennen dat het zwaartepunt van onze gemeente in oostelijke richting wordt verplaatst. Hier ging niemand op in. Te schokkend misschien.

Het plan om er eerst een manifestatie over te houden is met algemene stemmen aangenomen. Verder is er nog niets besloten.