Kosten buurtstallingen voor auto moeten omlaag

Door 24 mei 2018Nieuws

parkeergarage Haddingestraat


Stad en Ommeland betreurt dat inwoners met een parkeervergunning niet actief zijn uitgenodigd bij het opstellen van de nieuwe parkeervisie. De gemeente deed onderzoek voor deze visie en constateert dat maar weinig Groningers een plek voor de deur voor de auto belangrijk vinden.
Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland zet grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Hij deed dat woensdag in de raadscommissie Financiën en Veiligheid.
Stad en Ommeland vindt de kosten van buurtstallingen te hoog en wil deze verlagen. Gemeentelijke en commerciële parkeergarages moeten geschikt gemaakt voor bewoners. Als de prijzen lager zijn, maken meer bewoners er gebruik van. Het verschil tussen parkeervergunningen voor parkeren op straat en die in buurtstallingen is te groot. Het openhouden van de parkeergarage Haddingestraat als openbare parkeergarage in plaats van een buurtstalling is een verkeerde beslissing. Ook moeten bewoners makkelijker een parkeervergunning kunnen aanvragen.

Grote werkgevers
In veel wijken wordt de parkeeroverlast ervaren als het probleem van de grote
werkgever in dat gebied, niet van de bewoners. Het wordt dan ook als de taak gezien van de werkgever om dit op te lossen. Volgens de parkeervisie doen grote werkgevers al zoveel mogelijk hun best om parkeeroverlast van werknemers in wijken terug te dringen.
Stad en Ommeland vindt dit niet genoeg. Bij nieuwbouw moeten werkgevers verplicht worden om voldoende parkeervoorzieningen te bouwen. Doen ze dat niet dan leidt dit zichtbaar tot problemen bijvoorbeeld bij DUO, UMCG en Universiteitscomplex. Ook bij andere nieuwbouwprojecten moeten voldoende parkeerplekken gemaakt worden. Nu wordt betaald parkeren ingevoerd als buurten en wijken hierom vragen. Stad en Ommeland vindt dit een prima uitgangspunt. Wat alleen vaak gebeurt, is dat de overlast zich naar omliggende wijken verplaatst. Een oplossing kan zijn om meer parkeerzones voor uitsluitend bewoners (en bezoekers van bewoners) in te voeren. Dat dwingt bezoekers aan de stad te gaan parkeren in de daarvoor bedoelde parkeergarages. Daarmee spelen we ook schaarse ruimte vrij daar waar de druk erg hoog is.
Als het volbouwen van de stad in dit tempo doorgaat, loop je tegen de grenzen van de beschikbare ruimte aan. Die wordt niet groter. Er zal dus meer beleid moeten komen om particulier autobezit te ontmoedigen. De behoefte moet worden omgebogen, anders zit je straks met onleefbare straten vol met blik. Er moeten daarnaast voldoende alternatieven worden geboden.
Stad en Ommeland vindt ook het opheffen van de busbaan Oosterhamriktracé een zeer slecht idee omdat dit tot meer autoverkeer leidt.