Kritiek Stadspartij op ontwerp Zuidelijke Ringweg

Door 29 januari 2014Nieuws
foto: gemeente Groningen

foto: gemeente Groningen

 

De gemeenteraad is in oktober 2013 akkoord gegaan met het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage aangaande de Zuidelijke Ringweg. De weg wordt verbreed, het Julianaplein wordt ongelijkvloers. Bij de Oosterpoort en het Sterrebos wordt de weg verdiept en komen overkappingen. Een projectgroep van rijk, provincie en gemeente werkte de plannen uit.

De raad was niet geheel en al tevreden en nam twaalf moties aan. Deze komen als zienswijze op het bureau terecht van de minister van Infrastructuur en Milieu, die hierover de eindbeslissing neemt, waarschijnlijk medio 2014. Daarna kan men nog procederen bij de Raad van State. In totaal zijn er 291 zienswijzen ingediend. De Stadspartij vindt dat het ontwerp te veel de nadruk legt op het doorgaande verkeer en te weinig op het stadsverkeer. Er dienen simpelweg meer aansluitingen op ‘stadswegen’ te komen.

De Stadspartij wenst de volgende verbeteringen en aanvullingen:

  • een volledige aansluiting van de Hereweg op de Zuidelijke Ringweg, zodat er minder verkeer op de Vondellaan, de Maaslaan en in de zuidelijke wijken terechtkomt (plannen Kamminga en Slotboom)
  • een fietstunnel tussen Helperzoom en Esperantostraat onder het spoor door; de spoorwegovergang daar wordt binnenkort namelijk afgesloten
  • een volledige aansluiting van de Europaweg op de ring, als compensatie van het verdwijnen van de huidige aansluiting van de Oosterpoort, de Meeuwen en de Linie
  • voldoende geluidswering bij de wijk Buitenhof, bij Hoogkerk-Zuid en bij het Stadspark
  • waar het de veiligheid en leefbaarheid (fijnstof, geluidshinder) ten goede komt, dient de maximumsnelheid van 80 km/u niet als absoluut gezien te worden; andere delen van de ringweg kennen immers een maximum van 70 km/u
  • er moet voorkomen worden dat de nieuw aan te leggen Helperzoomtunnel tijdens de bouw een sluiproute wordt

In 2015/16 start de bouw, in 2020 moet de weg klaar zijn. In die tussentijd volgt de Stadspartij de ontwikkelingen op de voet, met kritische blik.

Wim Maat