Meer onderzoek nodig naar Oosterhamriktracé

Door 14 maart 2018Nieuws

Stad en Ommeland stemt niet in met een verdere openstelling van het Oosterhamriktracé voor autoverkeer. De raadsfractie wil eerst meer onderzoek naar de gevolgen voor de leefbaarheid van de omliggende wijken van de nieuwe ontsluitingsweg.
Stad en Ommeland pleit ervoor in plaats van de nieuwe ontsluitingsweg personeel en bezoekers van het UMCG te verleiden via de bus te komen. Daarvoor moet P&R Kardinge aantrekkelijker gemaakt worden. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts moet er niet aan denken dat er door de ontsluitingsweg straks dagelijks 300 bussen door de Vinkestraat worden gejaagd. Ook worden honderden parkeerplaatsen in de omliggende wijken opgeofferd voor de ontsluitingsweg.

Het Oosterhamriktracé moet de verkeersdrukte op de Petrus Campersingel verminderen en de bereikbaarheid van dit deel van de stad en het UMCG verbeteren. Stad en Ommeland vraagt zich af of die bereikbaarheid wel zo’n groot probleem is. Is het nu zo erg is dat je op sommige momenten op de dag even in de file moet staan? Dat zijn toch de logische nadelige gevolgen van de compacte stad. Is dit een investering van 60 miljoen waard?

De ‘files’ rond het UMCG worden met de huidige plannen dan misschien wel opgelost, de nadelige impact op de leefbaarheid in de aangrenzende wijken en buurten, Professorenbuurt en Oosterparkwijk, is onevenredig groot. De tijdswinst voor het autoverkeer lijkt nihil en aan de veroorzaker van het probleem, het UMCG, wordt niks gedaan.
SP en ChristenUnie beschouwen een knip in de weg als oplossing. Stad en Ommeland ziet dat niet, maar constateert dat een proef daarmee tot extra tijdwinst leidt.