Motie voor sporthal De Wijert haalt het niet

Door 30 mei 2018Nieuws

De motie voor een sporthal in De Wijert van de volledige oppositie in de gemeenteraad van Groningen heeft het gisteravond in de raad niet gehaald. Collegepartijen GroenLinks, D66, PvdA en VVD vinden een spelhal genoeg. Wijkwethouder Schroor meent dat aan meer geen behoefte in de wijk is.
Het college zegde op 29 maart 2017 toe dat als het ontwerp van de multifunctionele accommodatie (MFA) in De Wijert zou veranderen er opnieuw onderzoek naar de sporthal gedaan mocht worden. Die toezegging wordt nu dus niet nagekomen, constateert fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland.
Belangrijkste argument: Er wordt al 14 jaar over de MFA gesproken en verder uitstel verhoogt de kosten. Stad en Ommeland bestrijdt dat omdat er tijdens het onderzoek wel met de bouw begonnen kan worden.
Stad en Ommeland ziet sporthal De Wijert als een nieuwe thuishaven voor NIC Korfbal, die sinds jaar en dag met de wijk verbonden is en zich verbonden voelt. Dit had een nieuwe impuls betekend voor De Wijert op sportief vlak en op het vlak van gezondheid.
Zeker met de kennis dat Sporthal Europapark en de sporthal van het Gomaruscollege nu al weinig plek hebben voor breedtesport. Stad en Ommeland betreurt dat dit nu niet gebeurt.