Moties Oosterhamrikzone halen het niet

Door 30 maart 2018Nieuws

Voordat de gemeenteraad definitieve besluiten neemt over de Oosterhamrikzone moet onderzoek gedaan worden naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de verkeersstromen in een groot gebied. Moties van deze strekking die de steun hadden van Stad en Ommeland haalden woensdag 28 maart in de gemeenteraad geen meerderheid. Ook de motie waarin verzocht werd het alternatief van SP en ChristenUnie, aangeduid als De Knip, te onderzoeken, vond geen genade bij de coalitiepartijen.
De oppositie pleitte voor het onderzoeken van verkeersstromen in het hele gebied tussen westelijke en noordelijke ringweg, Damsterdiep en oostelijke Diepenring. Wethouder De Rook wees de voorstellen af omdat ze de voorkeursvarianten voor een nieuwe auto-, bus,- fietsverbinding tussen de Oostelijke Ringweg en het UMCG maar zouden vertragen.
Tot de plannen horen ook een fietsvriendelijke inrichting van de Korreweg, een nieuwe oeververbinding over het Van Starkenborghkanaal en een verkeersplan voor het Oostelijke stadsdeel. De voorkeursvarianten worden nu vrijgegeven voor inspraak. “We doen nog geen dingen die niet terug te draaien zijn,” zei de wethouder.