NAM en politiek Den Haag ontkennen ernst gevaren aardbevingen

Door 10 december 2014Nieuws

De Stadspartij heeft het onderwerp gaswinning vs. aardbevingen in het verleden vaker op de agenda gezet en wij bemerkten begin 2013 nog een wat afwachtende houding van het college. Het is jammer dat de stad pas echt wakker is geworden na de aardbeving van 30 september. Gelukkig is onze burgemeester voortvarend met de regio in gesprek gegaan en heeft hij de gevoeligheid waar het om de relatie stad en ommeland gaat onderkent. En dat is van belang omdat wij samen met de regio een vuist moeten maken. Wij zijn dus positief over de huidige aanpak van het college.

Op 9 oktober jl. was in de Euroborg een vergadering naar aanleiding van de aardbeving van 30 september. De stad Groningen hoort nu ook bij het risicogebied. Een expert die bij de NAM heeft gewerkt, zei dat de NAM van toenemende gevaren niets wil weten. Hij kon dit niet met zijn geweten verenigen en heeft ontslag genomen, omdat in de nabije toekomst zulke zware aardbevingen zullen komen dat gebouwen instorten met doden en gewonden als mogelijk gevolg.

De NAM en politiek Den Haag ontkennen de ernst van de gevaren. De landelijke politiek heeft in het voorjaar besloten de boringen bij Loppersum te reduceren en in ruil hiervoor boringen vlakbij en onder de stad Groningen op te voeren. Dit betekent dat de stad en de ommelanden van Groningen door de Haagse politiek is opgegeven omdat zij aan de gasbaten jaarlijks miljarden euro’s verdient.
Dit blijkt ook uit onlangs gepubliceerde columns, maar in het bijzonder door de ronduit schandalige uitsprak van minsiter Kamp dat de aardbevingen een fact of life zijn. De lusten van de aardgaswinning, zeker in financiële, zijn voor Den Haag. De lasten voor de inwoners van Ommeland en stad.

En dan over het westen gesproken, men weet vaak niet eens waar Groningen ligt, denkt dat wij zelf ons brood bakken, op de tractor rijden en op klompen lopen. Het wordt dus tijd dat het westen wakker wordt, en onze mooie provincie niet negeert!

De Haagse politiek brengt de Groningse bevolking en haar eigendommen opzettelijk in gevaar. Hiermee overtreedt zij de artikel 21 van de Grondwet, De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

De Stadspartij is voor ten minste een aanzienlijke vermindering van de aardgaswinning, welke voor een groot deel voor export is bestemd. Daarnaast zou het rijk alternatieve energieoplossingen moeten zoeken. Wij vinden dat in plaats van de NAM een onafhankelijke partij de schade moet opnemen en afhandelen. Ook moet er een directe en eerlijke compensatie voor de geleden schade, de waardedaling en onverkoopbaarheid van onroerend goed komen.

We maken ons ook zorgen of er door de huidige problematiek investeerders zijn die zich terug trekken en dat daarmee een mogelijke daling van werkgelegenheid optreedt als gevolg van het terugtrekken van investeerders.

Er liggen rampenplannen klaar waarin rekening wordt gehouden met doden en gewonden, en worden oefeningen gehouden hoe de gewonden en doden te bergen in geval van instorting en overstroming. De regering heeft berekend dat zij goedkoper uit is met uitkopen van de hele provincie, dan stoppen met de aardgaswinning. De slachtoffers, zorg en ellende van de Groningse bevolking neemt zij op de koop toe.