Noodklok voor huishoudelijke hulp.

Door 8 december 2015Nieuws

TSN2014_RGB

Het nieuws dat TSN thuiszorg om uitstel van betaling heeft gevraagd gaf de Stadspartij afgelopen week de aanzet tot het aanvragen van een spoeddebat. Het gaat om 2500 bewoners in Groningen die huishoudelijke hulp ontvangen van TSN en het zou voor ons onaanvaardbaar zijn als die mensen op de een of andere dag geen hulp meer zouden ontvangen.

Want de Stadspartij wil niet dat werknemers of cliënten de dupe worden van politieke  besluiten die door de gemeenteraad of door Den Haag worden genomen. Enerzijds wordt er door de gemeente terecht met de vinger naar Den Haag gewezen. De gemeentebudgetten voor huishoudelijke hulp zijn zonder overgangsregeling per 1 januari 2015 gehalveerd waardoor veel gemeenten genoodzaakt waren om (lichte) huishoudelijke hulp af te gaan schaffen. Dat dit grote gevolgen zou hebben voor cliënten, hulpverleners en instellingen werden door professionals, politici en instellingen al aangekondigd. Staatssecretaris van Rijn trok zich hier echter niets van aan en zette zijn beleidsplannen stug door. Nu kondigt diezelfde van Rijn aan dat hij 200 tot 300 miljoen euro vrij wil maken ,om de problemen in de thuiszorg die nu zijn ontstaan, op te lossen. Het lijkt erop dat dit kabinet geen langer termijn visie heeft en visieloos 300 miljoen euro komende jaren gaat inzetten om een eind te maken aan de ‘onzekerheid’ die nu heerst in de zorg met weer nieuwe regeltjes en constructies die niemand kan volgen of begrijpen. Anderzijds: We kunnen niet alleen Den Haag de schuld gaan geven. De gemeenten wilden zelf met de decentralisaties ervoor zorgen dat de zorg dichter en goedkoper bij de mensen terecht kwam.

In 2007 werd de huishoudelijke hulp al overgeheveld naar de gemeente. De gemeenten hadden dus in totaal acht jaar tijd om de huishoudelijke hulp daadwerkelijk ‘anders’ en goedkoper te gaan organiseren. Dat deden zij niet, zij gingen stug door met de huidige systematiek. Een gemiste kans om de belofte aan Den Haag echt waar te maken. Voorbeeld: Een van die mogelijkheden om geld te besparen was om het systeem van indicaties afgeven om te zetten van klassen naar uren. Iedereen die een aanvraag deed voor huishoudelijke hulp kreeg ,ongeacht hoe groot het huis was, minimaal 3 uur toegewezen. Daardoor kregen veel mensen jarenlang meer uren hulp dan dat zij daadwerkelijk nodig hadden. Gemeenten wisten dit maar hebben met actie hierop net zolang gewacht totdat er wrang en dwang kwam vanuit Den Haag. Die dwang is er gekomen en de gevolgen die voorspeld waren worden waarheid. TSN is op het randje van de afgrond beland, veel mensen zijn hun baan kwijt geraakt en de hulpbehoevenden zijn onzeker of zij de hulp nog wel krijgen die zij nodig hebben om  zelfstandig thuis te kunnen blijven worden.

Dat laatste is voor ons ondenkbaar en de wethouder heeft ons in het afgelopen spoeddebat verzekerd dat de zorg gecontinueerd gaat worden mocht faillissement voor TSN waarheid worden. Een toezegging die wij nauwlettend in de gaten gaan houden. Want wij gaan tenslotte niet over de interne bedrijfsvoering, maar dragen wel zorg voor 2500 zorgbehoevende mensen en de Stadspartij neemt die verantwoordelijkheid heel serieus.