Nu ook geen Groninger Forum meer!

Door 1 november 2010Nieuws

Stadspartij stelt voor om het voorbeeld van het Nationaal Historisch Museum te volgen

Het kabinet heeft besloten om geen Museum voor de Nederlandse Geschiedenis in Arnhem te bouwen.

Het plan in Arnhem had veel gelijkenis met het Groninger Forum; het was duur, het concept was en bleef omstreden en  zelfs de voorgestelde architectuur leek op die van het Groninger Forum.

Overal in Nederland staan dure en onduidelijke projecten nu ter discussie; bij het Centraal Station in Den Haag gaat het dure M-gebouw van Rem Koolhaas niet door en In Utrecht wordt de Bieb++ mogelijk geschrapt.

De Stadspartij vraagt zich af waarom  Groningen dat voorbeeld niet volgt.

Het kabinet heeft een juiste beslissing genomen, de plannen voor een nieuw rijksmuseum werden gemaakt in een tijd dat het geld niet op kon. Nu is de bodem van de schatkist in zicht. Dat is ook in Groningen het geval. We moeten in de stad op zo ongeveer alles bezuinigen.

Ook de provincie die flink aan een Groninger Forum moet bijdragen moet bezuinigen. De bibliotheken op het platteland moeten sluiten, en op hetzelfde moment wil men 31 miljoen bijdragen aan een Forum met daarin een nieuwe bibliotheek. Een volgens de Stadspartij onzinnige investering in een stad waar al een prachtige bibliotheek is.

Anders dan het kabinet wil de Stadspartij niet op cultuur gaan bezuinigen. Cultuurbeleid  is net als sport belangrijk voor de stad. Groningen moet ook in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats voor gezinnen en bedrijven blijven, daarvoor zorgen ook kunst en sport op een hoog niveau . We kunnen  beter in in het Groninger Museum, een bewezen publiekstrekker, en in ateliers voor kunstenaars in Groningen investeren.

Groningen heeft ook geld nodig voor het repareren van de Haagse kortingen op het minimabeleid.  Wanneer we korten op de WMO leggen we de rekening van de bankencrisis bij de zieken en gehandicapten in onze stad. Wie kan dan tegelijk een nieuw en overbodig cultuurpaleis willen bouwen?

Net als het Arnhemse museum bestaat het Groninger Forum nu alleen als maquette. Het is nog niet te laat om te stoppen en de fractievoorzitter Robert Prummel Stadspartij zal bij het begrotingsdebat voorstellen om het Groninger Forum definitief te schrappen.

Robert Prummel
Jacob Bolhuis

Leave a Reply